Arbeidsoppgaver
 • Vanlige fastlegeoppgaver, diagnostikk, behandling og oppfølging.
 • Nulliste som bygges opp, men samhandling med eksisterende legehjemmel i håndtering av total pasientpopulasjon til dette legekontoret.
 • Deltagelse i faste personalmøter og administrasjonsmøter som sikrer kvaliteten på driften av senteret.
 • Hjemmelshaver har pliktig deltakelse i Oslo legevakt. Kommunale oppgaver på inntil 7,5 time pr uke kan bli pålagt hjemmelen, men det er ingen nødvendig rett til å få kommunale oppgaver. Dette avtales nærmere i ansettelsesprosess. Det vurderes en kommunal oppgave inne eldreomsorg for denne hjemmelen Eventuelle kommunale andre oppgaver kan være helsestasjon, skolehelsetjeneste, reisevaksinering/ migrasjonshelse evt. andre rådgivende eller kliniske oppgaver dersom bydelen finner det hensiktsmessig i videre utvikling av tjenestene.
Kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring i allmennmedisin
 • Kjennskap til bydelen /Oslo kommune og aktuell pasientpopulasjon vil vektlegges     
 • Påbegynt evt. fullført spesialisering i allmennmedisin
 • Erfaring og interesse for aktuelle kommunale oppgaver. Det er ønskelig at legen behersker flere språk i tillegg til godt norsk.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet.
 • Gode samarbeidsevner ovenfor kollegaer og hjelpepersonell.
 • Gode kommunikasjonsevner og formidlingsevne.
 • Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig.   
Vi tilbyr
 • CGM, winmed journalsystem og tilknyttet Norsk Helsenett
 • Velutstyrt laboratorium med teknisk utstyr som EKG, spirometri, kryoterapi, BT døgnmåling og utstyr for enkel kirurgi.
 • Lav gjennomsnittlig alder på pasientpopulasjon og lite B-preparater
 • Moderne og velutstyrte lokaler sentralt på Tøyen Gamle Oslo, nær mange offentlige transporttilbud.
Bydel Gamle Oslo preges av kulturelt og sosialt mangfold. Bydelen er en moderne sentrums- og miljøbydel, samtidig som den er tradisjonsrik med røtter tilbake til middelalderen. Med sitt mangfold av arbeidsområder og utfordringer er Bydel Gamle Oslo unik i norsk offentlig sammenheng. Bydelen har ca 54.600 innbyggere, og omlag 1300 årsverk. 

Les mer om bydelen her: www.bydel-gamle-oslo.no 

Bydel Gamle Oslo ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og en jevn fordeling av menn og kvinner i alle stillingskategorier på alle nivåer. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo
Kontaktpersoner
Navn: Syed Yawar Zaidi
Telefon: 91536272
Navn: Bydelsoverlege
Telefon: 21802180
Arbeidssted
Tøyen legekontor
Hagegata 36C
0653 OSLO
Søk på stillingen