Kort om arbeidsgiver
Korttids- og rehabiliteringsenheten ved Finsal tar imot pasienter som ikke kan ta omsorg for seg selv i en kortere periode grunnet helsesvikt, eller i tilfeller hvor det er behov for medisinsk observasjon/utredning/rehabilitering. De fleste pasientene kommer rett fra sykehus og fortsetter sin medisinske behandling på enheten før de utskrives til eget hjem. Tilbudet skal i tillegg være forebyggende for innleggelse på langtidsopphold. Oppholdet kan vare fra noen dager til flere uker og gis i henhold til den enkelte pasients mål- og handlingsplan. Vi har ledig stilling for sykehjemslege - stillingen er ledig for tiltredelse fra dags dato.

Arbeidsoppgaver

 • Kurative oppgaver i avdelingen
 • Ta del i utvikling av legetjenesten ved sykehjemmet
 • Bidra til samarbeid med øvrige enheter og faggrupper
 • Faglig rådgiver for bruk og håndtering av legemidler
 • Bidra i pårørendearbeid

Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon
 • God forståelse- og formidlingsevne i norsk muntlig og skriftlig
 • Det er en fordel med erfaring innen allmennmedisin, sykehjemsmedisin og/eller relevant sykehuspraksis.
 • Før tiltredelse må gyldig politiattest etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 fremlegges

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Ansvarsbevisst, selvstendig og fleksibel
 • Entusiasme for fagfeltet og ha fokus på medisinsk behandling som gir god livskvalitet
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • For kommunale deltidsstillinger gjelder lønns- og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lover, tariffer, reglementer mv. (ASA 4210 §12-4). Praksiskompensasjon gis etter §5 i tariffavtalen for kommuneleger (SF 2305).

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Hamar kommune
Kontaktpersoner
Navn: Astrid Bjerke
Tittel: Senterleder, Finsal
Telefon: 95734109
Navn: Ken Atle Sørlie
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 94808741
Arbeidssted
Institusjonstjenesten, Hamar kommune
Finsalveien 3
2322 Hamar
Søk på stillingen