Kort om arbeidsgiver
Måløy legekontor har ledig 1 fastlegeheimel frå 01.09.2021, med mulegheit for tiltreding tidlegare. 

Det vil også bli ledig eit vikariat frå april/mai, då ein av kollegaene skal ut i permisjon.

Vi ynskjer også å komme i kontakt med kandidatar som kan jobbe som legevikar i minimum 2 månadar i inntil 1 år. Til denne stillinga er det ikkje eit krav om fullført LIS -1 teneste, sjølv om det er ynskjeleg.
Legekontoret er godt etablert, sentralt i rådhuset i Måløy.
Tal innbyggjarar i Kinn kommune er ca. 17 200, derav ca. 5 500 bur i Måløy og omegn, og sorterer geografisk under Måløy legekontor.

Kontoret har gode og moderne lokale som blei teke i bruk i 2008.
I rådhuset finn du og: Helsestasjon, barnevern, NAV, sentraladministrasjon og servicekontor.

Legekontoret har 9 fastlegeheimlar og 1 LIS1 lege knytt til kontoret. Samansetting av alder blant legane ved kontoret er frå 30- 55 år.
Listestorleik er i utgangspunktet 800 pasientar. I ein oppstartsperiode, kan det for legar i spesialisering avtalast redusert listelengde. 
Kontoret har tilsett legar og hjelpepersonell med lang erfaring og brei fagleg kompetanse.
Arbeidsmiljøet ved kontoret er godt. 

Senteret nyttar Infodoc elektronisk journalsystem og Melin betalingssentral.

Arbeidsoppgåver
Til legeheimelen ligg:
Måløy legekontor er tilslutta interkommunal legevakt lokalisert til Nordfjord sjukehus kveld, natt og helg (ca 45 min køyring frå Måløy).
5 interkommunale ØHD senger er samlokalisert og knytt til legevakta.
Interkommunal legevakt med ca 3 vakter pr mnd.
Tilplikting til kommunal bistilling etter gjeldande avtaler.
Kommunal legevakt dagtid 08.00 -16.00 måndag til fredag.

Kvalifikasjonar
Interesse for allmennmedisin.
Gyldig norsk autorisasjon – norsk turnusteneste
Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg.
Som er ferdige med eller har påbegynt spesialitet i allmennmedisin.

Vi tilbyr
Fleksibilitet.
Varierte primærlegeoppgåve.
Godt tverrfagleg samarbeid.
Ein framtidsretta arbeidsplass i utvikling.
Tilrettelegging for spesialistutdanning.

Avtale fastlege:
Driftsavtalen med kommunen er ei  null-avtale der kommunen driftar praksis (kontorlokale, utstyr og hjelpepersonale) i byte mot per capita tilskotet og ein månadleg sum for materiell per lege.
Løn for offentleg arbeid etter individuell avtale.

Det vert krevd goodwill av fråtredande heimelsinnehavar.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kinn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anita Norstrand
Tittel: tenesteleiar Helse
Telefon: 415 36 130
E-post: anita.norstrand@kinn.kommune.no
Navn: Rune Nordpoll
Tittel: Fastlege/ medisinskfagleg ansvarleg
Telefon: 977 46 483
E-post: rune.nordpoll@kinn.kommune.no
Arbeidssted
Gate 1 120
6700 MÅLØY
Søk på stillingen