Kort om arbeidsgiver
Enhet for helsetjenester i Tromsø kommune har ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har 13 private legekontor og 1 kommunalt legekontor med pr. tiden 78 fastleger. Tromsø kommune har ledig en fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende ved Kaigata Legekontor med oppstart etter avtale. 

Kaigata Legekontor er en 6- legerspraksis sentralt i Tromsø sentrum. Legekontoret er organisert som et AS. Kontoret har fortiden 4 helsesekretærer i 4 årsverk. Personalet blir faglig oppdatert med kurs og interne møter. Journalsystemet er WebMed.  

Den ledig hjemmelen har pr. nå ca. 950 pasienter. Kommunen inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Det kan påregnes inntil 7.5 timer pr. uke kommunal deltidsstilling. Hjemmelsinnehaver plikter deltakelse i kommunal legevakt. Ny hjemmelsinnehaver må kjøpe seg inn i legesenterets etablerte kontorfellesskap. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelsinnehaver.


Kvalifikasjoner
Formelle krav:
Norsk autorisasjon som lege
Fullført turnustjeneste/LIS1
Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen.
God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.

Vi ønsker at du har:
Erfaring fra klinisk allmennmedisin.
Erfaring fra privat praksis.            

Personlige egenskaper
Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for privat allmennpraksis. 

Vi tilbyr
Utviklende arbeidsoppgaver i fastlegefellesskap.
Inngåelse av avtale som fastlege i tråd med gjeldende lover, reglementer og avtaler.
Tilskudd ved spesialisering innen allmennmedisin i tråd med Helsedirektoratets utlysninger av midler.

Annet
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.
Ta gjerne kontakt med oppgitte kontaktperson for flere opplysninger.
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.               
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ole Morten Schulz
Tittel: Fastlege Kaigata Legekontor
Telefon: 975 39 628
Navn: Helga Kramvik
Tittel: Enhetsleder Helsetjenester
Telefon: 928 19 494
Arbeidssted
Kaigata 3
9008 TROMSØ
Søk på stillingen