Kreftavdeling og senter for lindrende behandling organiserer kreftbehandlingen i divisjon Gjøvik-Lillehammer.
Virksomheten består i dag av
stråleterapienheten, kreftenhet Gjøvik, kreftenhet Lillehammer og lindrende
senter med palliative team på Gjøvik og Lillehammer. Avdelingen jobber med etablering og videreutvikling av lokalmedisinske tilbud på Otta, Fagernes og Hadeland. Avdelingen har en
sengepost med 10 senger. Kreftenhetene gir
poliklinisk cellegiftbehandling.
Stråleterapienheten har områdefunksjon for hele
Sykehuset Innlandet HF.
Kreftenhetene har moderne utstyr og stråleterapienheten har strålemaskiner og doseplanleggingsutstyr fra 2016 (Versa HD fra Elekta med
posisjoneringsutstyr fra C-rad). Stereotaksi er et nytt tilbud som er under oppbygging ved enheten.

Kreftavdelingen er under utvikling og bygger opp sitt tilbud for fremtiden.

Ved avdelingen er det nå ledig 4 stillinger som:

Overlege i onkologi –  100% fast stilling x 2

Overlege i onkologi -  100% vikariat x 2

Avdelingen har virksomhet ved Gjøvik og Lillehammer. Det må påregne arbeid begge steder. Alle legene er per i dag geografisk plassert ved Gjøvik. Digitale løsninger og videokonsultasjoner brukes aktivt i driften.

Tiltredelse etter avtale. Tiltredelse i deltid er også mulig, dersom det er ønskelig.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling og poliklinisk oppfølging av pasiener.
 • Delta i supervisjon og veiledning av LIS. 
 • Delta på MDT-møter og internundervisning.
 • Utføre supervisjon på sengepost.        

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialist i onkologi. 
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, med gode skriftlig og muntlig evner.
 • Kandidater med kort tid igjen til oppnådd spesialitet kan vurderes. 

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Sans for nye utfordringer
 • Stor arbeidskapasitet       
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt               

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • God pensjonsordning gjennom KLP.
 • Behjelpelig med overgangsbolig.
 • Hyggelig arbeidsmiljø. 
 • Lillehammer og Gjøvik er byer hvor det er gode muligheter for å kombinere spennende jobber med en aktiv fritid med nærhet til Mjøsa og ski- og turområder.
 • Mulighet til å kunne ha noen arbeidsdager i uka ved lokalmedisinsk senter Hadeland 

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Svein Ove Husnes
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90198895
E-post: Svein.Ove.Husnes@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
KREFTAVDELING GJØVIK/LILLEHAMMER, Sykehuset Innlandet HF
Kyrre Greppsgate 11
2819 Gjøvik
Søk på stillingen