Kort om arbeidsgiver
Generell organisering av legetjenesten i Eigersund kommune:
Eigersund kommune har ca. 15 000 innbyggere, der hovedparten er bosatt i Egersund by. Eigersund er den største kommunen i Dalane regionen, som har knappe 25 000 innbyggere.

Eigersund kommune har i dag 14 fastleger i kommunen. Av disse er 11 fastleger organisert som selvstendig næringsdrivende og 2 fastleger er kommunalt heltidsansatt. Videre har kommunen LIS-1 lege, som er lokalisert ved Eigersund kommunale legesenter.

Allmennlegetjenesten i Eigersund kommune er beskrevet i egen plan som er godkjent av kommunestyret.  Eigersund kommune følger de til enhver tid gjeldende avtaler mellom Kommunenes organisasjon (KS) og Den Norske Legeforening (Dnlf).

Arbeidsoppgaver
Praksisen er lokalisert nær sentrum av Egersund (Blandeverket legesenter), og drives sammen med fire andre leger i privat organisert fellespraksis i leide lokaler. Legesenteret tar hånd om ØH for sine egne pasienter alle hverdager fra 08-16. Ferier avvikles etter innbyrdes avtaler.
 
Nåværende pasientliste er på 1150 listepasienter. På nåværende tidspunkt er det ikke knyttet offentlig legearbeid opp til hjemmelen.

Hjemmelsinnehaver inngår i dekning av legevakt der det må påregnes 1-3 vakter pr. måned.

Legevakt:  
Legevakt hverdager 08-16: 
Legevakt ivaretas på skift av fastleger i Eigersund kommune.

Legevakt kveld/natt, helg og helligdager
I Dalaneregionen er det organisert bemannet interkommunal legevakt, lokalisert sentralt på Lagård i Egersund. Legevakten er organisert i samme bygg som ambulansetjenesten.  Det er for tiden 15-16 delt vakt. Legevakten er organisert som tilkallingsvakt på hverdager fra kl. 16 – 23 og helg og høytider fra kl. 08-23. Fra kl. 23 til 08 neste dag  har legen fast timeavlønning med tilstedeplikt iht. sentral tariffavtale.

Økonomi:
Avgående lege vil fremsette krav om overdragelsessum for inventar og utstyr ved overdragelse av virksomheten til tiltredende lege. Det vil ikke bli krevd overdragelsessum for goodwill. Det økonomiske oppgjøret mellom legen og vikaren er av privatrettslig karakter og er kommunen uvedkommende. For øvrig vises til vilkår og regler for vikarinntak som fremgår av rammeavtalen mellom KS og legeforeningen (ASA 4310).        

 Kvalifikasjoner:
  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Søkere må ha fullført turnustjeneste/LIS-1 eller fått godkjent tilsvarende tjeneste av helsedirektoratet som gir mulighet for å praktisere som fastlege.
  • Gjeldende fra 1.mars 2017 ble det endringer i kompetansekravene for å få avtale med Helfo om direkte oppgjør og refusjonsrett. Leger i allmennpraksis må være godkjent allmennlege, spesialist/være under spesialisering i allmennmedisin, eller oppfylle vilkår som gjelder for å få unntak fra kompetansekravet – se helfo.no/nytt-kompetansekrav-for-leger-i-allmennpraksis.
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
  • Det stilles krav om gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.
  • Norsk arbeids- og oppholdstillatelse
  • Vi søker etter en faglig dyktig lege.
  • Politiattest ikke eldre enn tre måneder vil bli krevd.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Eigersund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lars Peter Fjerdingstad
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 934 95 717
Navn: Bjarne Rosenblad
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 920 81 879
Arbeidssted
Blandeverket legesenter
Bøckmans gate 2
4370 EGERSUND