Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionsykehus for innbyggere i Helse sør-øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 23 000 ansatte og har et budsjett på ca 22 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.
Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 6000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetet driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har ca 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter. 

Det er ledig fast overlegestilling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus. Overlegestillingen er tilknyttet bistilling som professor II SKO 8013/førsteamanuensis SKO 1011 (20 % -stilling) i psykiatri ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge funksjonene.

For hovedstillingen ved OUS gjelder:

Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, pasient- og pårørendeopplæring, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionnivå.  Klinikken har en betydelig utdanningsvirksomhet, som omfatter både bidrag til grunnutdanning, videreutdanning og etterutdanning. Fra høsten 2018 er det opprettet et eget utdanningsteam knyttet til klinikkens fagstab.  Den aktuelle stillingen vil ha spesifikt ansvar for forskningsdelen av den felles kompetansemodulen i LIS-utdanningen for både voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rus- og avhengighetsmedisin, samt for veiledning, rådgiving og koordinering av forskeropplæring i Klinikk psykisk helse og avhengighet. Stillingen vil også ha ansvar for oppfølging av organisering av praksistjeneste for medisinstudenter ved Klinikk psykisk helse og avhengighet intern på OUS. Det forutsettes at vedkommende driver aktiv forskning innenfor ett av klinikkens forskningsområder, som grunnlag for sin undervisningsaktivitet både i hovedstillingen i OUS og i bistillingen på UiO.  
   
Kvalifikasjoner 
 • Spesialist i voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin. Det kreves full undervisningskompetanse i voksenpsykiatri for bistillingen.
 • Minst fem års arbeidserfaring som spesialist
 • Omfattende undervisningserfaring, inkludert erfaring med forskningsutdanning/veiledning
 • Erfaring med utdanningsrelatert prosjektledelse/deltakelse er ønskelig.   
 • Svært gode samarbeidsevner 
 • Søker må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig 
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø med store utviklingsmuligheter
 • Gode velferdsordninger
 • Lønn etter stillingens kvalifikasjoner    

For den akademiske bistillingen gjelder:
Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen: Se her

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde:
 • Søknadsbrev og CV
 • Publikasjonsliste
 • Liste over ti publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt. Disse vedlegges i fulltekst.
 • Oversikt over veiledningserfaring for ph.d.-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved-/biveileder for hver kandidat). Benytt skjema
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner 
Dokumentasjonen samles i ett pdf-dokument, maks. 10 MB:

Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse: Veiledninger
Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til HR rådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Svetlana Trofimova, epost svetlana.trofimova@medisin.uio.no  
 
Søknader sendes elektronisk via Webcruiter 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet/ Institutt for klinisk medisin
Kontaktperson
Navn: Cecilie Bhandari Hartberg
Tittel: Fagsjef
Arbeidssted
Ullevål
Kirkeveien 166
0450 OSLO
Søk på stillingen