Kort om arbeidsgiver
Ved avdeling leger i Kirurgisk klinikk har vi ledig fast stilling som overlege i Øre-nese-halssykdommer med oppstart 01.06.21. 

I vår avdeling er det ansatt 5 overleger og 5-6 LIS innenfor fagfeltet. Overleger hos oss jobber både med poliklinisk behandling samt vakt og ambulering til våre avdelinger i Lofoten/Vesterålen. Vi foretar operasjoner både ved poliklinikken på dagkirurgisk enhet og ved operasjonssentralen. Vi har også oralkirurgisk seksjon og hørselssentral. Hos oss er det et godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling. 

Vi er en del av Kirurgisk klinikk. Klinikken består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst –endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, urologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivåer og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen.

Klinikken har ca 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleier og merkantilt personell. 

Arbeidsoppgaver
 • Stillingsinnehaveren kan bli pålagt fellesoppgaver i avdelingen / klinikken.
 • Ambuleringa mot Lofoten og Vesterålen må påregnes. 
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i ØNH
 • Ønskelig med kjennskap til lokale forhold
 • Kompetanse vil bli vektlagt.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Vennligst oppgi to referanser
Personlige egenskaper
Vi ser etter en person som 
 • har gode samarbeidsevner vektlegges 
 • er motivert å jobbe med faget
 • har gode evner til kommunikasjon med pasienter og annet personale  
Vi tilbyr
 • Lønn etter gjeldende lover og avtaler.
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP.
 • Moderne lokaler og utstyr 
 • I Bodø er det unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter, les mer om livet i Bodø her www.bodo.no
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Avdeling leger, Kirurgisk klinikk
Kontaktperson
Navn: Ørjan Eggesvik
Tittel: Avdelingsoverlege
E-post: orjan.eggesvik@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 4346662731
Arbeidssted
Bodø
Parkveien 95
8007 BODØ
Søk på stillingen