Kort om arbeidsgiver
Ved Nardosletta legesenter er det en ledig fastlegehjemmel. Avtalehjemmelen som lyses ut har for tiden et listetak på 1100 innbyggere. Ny hjemmelsinnehaver vil ha mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig. Ny lege må godta senterets internavtale. 

Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige avtalehjemler. Det er for tiden 38 private legekontorer og 182 fastleger i Trondheim. 

Nardosletta legesenter som holder til på Nardo i Trondheim. Senteret ligger i Hans Baucks veg 1, 7033 Trondheim. Nardosletta legesenter er organisert som et DA og ble etablert i 2006 ved fusjon av to legesenter. Det har seks legehjemler. Legene er spredt i alder. Tre av de gjenværende legene er spesialister i allmennmedisin og to er under spesialisering. Det er et godt sosialt og faglig miljø. Praksisen er sentrumsnær, veldrevet og velutrustet og holder til i store, lyse og trivelige lokaler i Nardosenteret. Det er godt med parkeringsplasser utenfor legesenteret. Det er god bemanning med stabile og erfarne helsesekretærer som kjenner pasientene godt. Senteret bruker per i dag System X journalsystem.

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra ca. 1. juli 2021. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med hjemmelsinnehaver Ragnhild Snustad-Grønskag, mobil 416 53 962, eller kontaktperson på senteret Berit Bartnes, mobil 905 26 466.

Du kan lese mer om fastlegeordningen og hva det betyr å inngå individuell avtale med kommunen om avtalehjemmel på KS sin informasjonsside. Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91112763
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 72 54 08 80
Arbeidssted
Hans Baucks veg 1
7033 TRONDHEIM
Søk på stillingen