Kort om arbeidsgiver

BUPP Fredrikstad er en seksjon i avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering ved Sykehuset Østfold. Seksjonen betjener Fredrikstad og Hvaler kommuner og holder til i Fredrikstad sentrum. Poliklinikken består av 25 fagstillinger, 12 psykologstillinger, 3 overleger, 2 LIS-stillinger samt andre ulike profesjoner som pedagoger, sosionomer og familieterapeuter. I tillegg har seksjonen 3,5 merkantile stillinger. BUPP Fredrikstad har områdefunksjon i Østfold for behandling av tvangslidelser (OCD).

Etter helsepersonelloven §20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført i søkerlisten.

Vi ber om at søkere vedlegger dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og ungdom etter pakkeforløp, gjeldende retningslinjer og lovverk
 • Faglig utfordrende oppgaver som innebærer bredden av barne- og ungdomspsykiatrifeltet
 • Deltagelse i tverrfaglige team internt og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjenesten og det kommunale hjelpeapparat.
 • Kontakt med henvisende lege/fastlege
 • Rådgivning og veiledning til eksterne samarbeidspartnere
 • Veiledningsoppgaver overfor LIS-lege
 • Mulighet for deltagelse i forskning
 • Aktiv deltagelse i poliklinikkens fagutvikling 

Kvalifikasjoner

 • Klinisk spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, pågangsmot, evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Faglig engasjement innenfor feltet barne- og ungdomspsykiatri og med et ønske om å bidra til en god utvikling av poliklinikken 

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende jobb
 • En kompetent og positiv kollegagruppe
 • Et hyggelig arbeidsmiljø preget av faglig engasjement
 • Fokus på faglig utvikling og klinisk forskning
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Samhandling og samarbeid med kommunene i opptaksområdet
 • Spennende framtidsutsikter som innebærer flytting av seksjonen til nye lokaler i St. Joseph (Cicignon), sentralt i Fredrikstad. 
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Les mer ved å trykke her
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Eivind Z Berg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 915 94 972
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad
Nygaardsgata 13
1606 FREDRIKSTAD
Søk på stillingen