Kort om arbeidsgiver

Vil du være med å utvikle akuttpsykiatrien inn i nytt sykehus?

Vi søker utviklingsorientert og engasjert spesialist i psykiatri, gjerne med ambisjoner om å sette i gang forsknings- og utviklingsprosjekter innen fagfeltet.

Psykiatrisk avdeling Blakstad står overfor et generasjonsskifte. I 2025 flytter vi inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Det samlokaliseres dermed et sterkt og bredt psykiatrisk fagmiljø, inkludert Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling og Avdeling for rus og avhengighet.
Klinikk for psykisk helse og rus satser med full tyngde for å utvikle avdelingen vår inn mot denne milepælen; sammen har vi etablert utviklingsprogrammet Samhandling og Pasientflyt mot 2025.   

Akuttpsykiatrisk avdeling består av 5 seksjoner, organisert med mottaksenhet og 4 akuttseksjoner, i tillegg er BET (basal eksponerings terapi) organisert i akuttavdelingen. Vi har organisert oss i tverrfaglige behandlingsteam med legespesialister, psykologspesialister og psykiatriske sykepleiere.

Arbeidsoppgaver

Alle innleggelser skjer via mottaksseksjonen, som gjør en psykiatrisk og somatisk utredning og vurdering av pasientens tilstand, og som legger til rette for den videre pasientbehandlingen.
I samarbeid med lokale DPS i vårt opptaksområde lager vi behandlingsløp nærmere der pasienten bor når det er faglig forsvarlig. Vår akuttavdeling er et sentralt ledd i en kjede hvor våre gode kolleger lokalt står klare til å ta over påbegynt behandling når pasientene ikke lenger er i behov av sykehusbehandling. Etablering av FACT-team har vært et sentralt tiltak for å bedre behandlingen av pasienter med alvorlige psykiske plager.  
Ta gjerne kontakt for en uformell prat om din og fagets fremtid!

Kvalifikasjoner

 • Ønsker å jobbe med akuttpsykiatri
 • Er faglig oppdatert
 • Vil utvikle faget, med fokus på pasientene
 • Ser viktigheten av å samarbeide på tvers i sykehus og klinikk
 • Har erfaring med fagutvikling eller forskning (vektlegges)
 • Tenker helhetlig
 • Motiverer andre og bidrar til allerede godt arbeidsmiljø
 • Bidrar til å skape trygghet blant pasienter og ansatte
 • Arbeider strukturert og systematisk for å fremme pasientsikkerhet
 • Gjerne har psykoterapiveilederkompetanse  

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med å utvikle akuttfaget inn mot nytt sykehus i Drammen
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning
 • Tillitsbasert tilnærming til overtid og arbeidstid, der fokus er på at arbeidsoppgavene blir løst
 • Muligheter for å drive forskning, fag- og tjenesteutvikling innen akuttpsykiatri
 • Muligheter for ulike velferdstilbud, herunder leie av permanent båt- og opplagsplass på sykehusområdet i indre Oslofjord, medlemskap i jaktlag (Blakstad sykehusområde har eget jaktområde med fellingstillatelser), personalbolig, leie av subsidierte ferieleiligheter i inn- og utland, barnehageplass på sykehusområdet
 • Subsidiert parkeringsplass på sykehusområdet
 • Godt utviklet kollektivtilbud med egen bussholdeplass ved sykehuset            
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Tafjord Lærum
Tittel: Avdelingssjef/leder akuttprosjektet
Telefon: 934 01 556
Navn: Ane Nguyen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 472 53 735
Navn: Kent Håpnes
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 991 00 195
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
PHR Akuttavdelingen Blakstad
Strandveien 32
1392 Vettre
Søk på stillingen