BUP Lillehammer/Otta er en poliklinisk enhet med klinikker på Lillehammer og Otta. Vi har 35 fagstillinger som utgjør et sterkt fagmiljø for barn og unges psykiske helse i Oppland.. BUP Lillehammer har 6 legestillinger. 3 overlegestillinger, 3 LIS. To  LIS stillinger er besatt.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede). 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsområdene vil være utredning og behandling av barn/unge og deres familier. Veiledning og konsultasjonsoppgaver.

Kvalifikasjoner

Lege med autorisasjon. Må ha gjennomført LIS 1 tjeneste

Personlige egenskaper

Vi søker etter en person som er interessert i fagfeltet barne- og ungdomspsykiatri. Må ha gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet og evne til å få en god relasjon til barn, unge og deres familier

Vi tilbyr

Et inspirerende, travelt og trivelig miljø

Stillingen som LIS er godkjent med inntil 3 års tellende tjeneste i henhold til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri

SIHF vil legge til rette for annen nødvendig tjeneste på veg mot spesialiteten. All tjeneste kan gjennomføres i SIHF  

Tjenestepensjonsordning i i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA)bedrift 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Bjørg Antonsen
Tittel: Overlege
Telefon: 97779074
E-post: Bjorg.Antonsen@sykehuset-innlandet.no
Navn: Merete Schüller
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99553658
Arbeidssted
BUP Oppland Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigs gt
2609 Lillehammer