Kort om arbeidsgiver
Ledig nyopprettet hjemmel i privat allmennpraksis ved Elverum Helsesenter (tidl. Parken legesenter).

Senteret vil i starten av 2021 skrifte navn og driftsform.  Senteret har i dag to fastlege hjemler, men vil nå utvide med en ny fastlegehjemmel så de blir tre leger ved senteret. Den nye hjemmelen vil da være en null liste som må bygges opp av den legen som ansettes.

Helsesenteret har pr nå to erfarne legesekretærer som vil bistå legene.

Helsesenteret har de siste årene oppgradert lokalene og utstyr. De har bl a eget rom med laboratorie, EKD, blodtrykksmåling 24 timer, spirometri o.l.  Lokalene vil i forbindelse med utvidelse til 3 leger få en ekstra oppgradering i 2021.

Lokalene er tilrettelagt for rullestol,  de har egen gratis parkering for ansatte og pasienter, beliggenhet i nærhet av sykehuset og kommunens interkommunale legevakt. Helsesenteret benytter kontaktløst betalingssystem fra Convene og som journalsystem benyttes pasientsky og alle de funksjoner som dette tilbyr. Kontoret har utstyr for digital pasientkontakt. Det er etablert godt samarbeid med kommunale tjenestetilbud og NAV kontoret tilknyttet området.

Det er kollegial fraværsdekning.

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver som naturlig tilfaller en praksis som fastlege.
 • Det er i dag en null-liste, så den som tiltrer praksisen må bygge opp listen selv.
 • Det er ikke knyttet kommunal deltidsstilling til hjemmelen, men det kan være aktuelt med feire /fraværs vikariater.
 • Deltakelse i legevakt utenom ordinær arbeidstid, det vil si fra kl. 1600 til 0800 på hverdager og helger/høytider. Elverum interkommunale legevakt er lokalisert i Elverum helsehus som åpnet sommeren 2019. Deltakelse i legevakt er pr i dag fleksibel med hensyn til vakthyppighet, men vi ønsker å ha nye leger med vaktordningen.  Det er pr i dag deltakelse i legevakt på dagtid, i en turnus der alle fastleger deltar.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege, helst spesialist eller påbegynt spesialisering.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
 • Gode datakunnskaper.
 • God kunnskap om norsk helselovgivning.
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet som fastlege.
 • Pålitelig og dedikert til arbeidet som fastlege.
 • Ønske om å utvikle helsesenteret sammen med kollegaer og kommunen.
Vi tilbyr
Betingelser avtale med eier av bedriften Elverum helsesenter og Elverum kommune  i tråd med gjeldende regelverk.
Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen. Tilsettingen er betinget godkjent politiattest, som ikke skal legges ved søknad men bli etterspurt før en eventuell tiltredelse.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Elverum kommune
Kontaktperson
Navn: Lars Kiplesund
Tittel: Sektorsjef
Telefon: 993 56 680
Arbeidssted
Elverum helsesenter
Storgata 51
2406 ELVERUM