Kort om arbeidsgiver

Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionsnivå. Klinikken har også noen landsfunksjoner. Klinikk psykisk helse og avhengighet består av 7 avdelinger. 2 distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Avdeling for psykisk helsevern døgnbehandling, Avdeling for psykisk helse nasjonale og regionale funksjoner og Forsknings- og utviklingsavdelingen. Klinikken har ca 3 300 ansatte og er lokalisert på Ullevål, Gaustad, Aker, Dikemark, Nydalen, Mortensrud, Oslo sentrum og Dikemark.

Klinikken er godkjent for 5 års tellende tjeneste i spesialiteten voksenpsykiatri og har utdanningsstillinger i avdelingene Avdeling psykisk helsevern døgnbehandling, Avdeling psykisk helse nasjonale og regionale funksjoner, Nydalen DPS og Søndre Oslo DPS. De som ansettes inngår i klinikkens rotasjonsordning. Rotasjon vil som hovedregel skje to ganger per år. Arbeidsgiver vil søke å legge til rette for rotasjon slik at man får tellende tjeneste så raskt som mulig.

For fast ansatte leger i avdelingen vil det være mulig å søke på utlyste fordypningsperioder iht. foretakets rutiner.

Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme tilbyr psykiatriske spesialisthelsetjenester til pasienter med utviklingshemning/autisme i befolkningen over 16 år. Seksjonen har to døgnenheter, en regional spesialpoliklinikk og en nasjonal kompetansetjeneste.  Det er ledig 1 stilling med oppstart på Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme snarest.

Seksjon for psykosebehandling har 32 døgnplasser fordelt på 3 enheter, hvorav en er lokal sikkerhetsenhet. De tar imot pasienter med alvorlige og sammensatte tilstander, primært psykoser, ofte i kombinasjon med rus- eller alvorlige atferdsproblemer. Det er ledig 1 stilling med oppstart på Seksjon for psykosebehandling snarest.

Regional sikkerhetsseksjon har regionalt ansvar for utredning, behandling og stabilisering av pasienter med alvorlig psykisk sykdom eller ved mistanke om dette. I tillegg har pasientene alvorlig og ofte pågående voldsproblematikk. Det er ledig 1 vikariat på 5 måneder fra 16.4.21.

 

 

Alle seksjonene er lokalisert på Dikemark i Asker kommune.

Arbeidsoppgaver

 • Følger utdanningsforløp med tjeneste i sengepost og poliklinikk. Vakt i henhold til tjenesteplan på hver enhet.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Tidligere erfaring vil bli vektlagt
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Bidrar positivt til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Hyggelig arbeidsmiljø
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Victoria Akre
Tittel: Overlege
Telefon: 23027374
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Dikemark, Sykehusveien 18
1385 Asker
Søk på stillingen