Kort om arbeidsgiver

Sykehuset i Vestfold er områdesykehus for tidligere Vestfold fylke og har ansvar for spesialisthelsetjenester til ca 250 000 innbyggere. Sykehuset har hovedvirksomheten i Tønsberg og bygger nytt somatikkbygg som tas i bruk høsten 2021.  

Sykehuset endrer organisering av de somatiske spesialisthelsetjenestene til barn og ungdom, og etablerer en avdeling som samler medisinskfaglig seksjon, sengepostseksjon for barn og ungdom og nyfødtintensivseksjon. Senteret får en sengepost på inntil 18 senger med poliklinikk, dagbehandling og mottaksrom samlokalisert i helt nye lokaler. Nyfødtintensivseksjon får nye lokaler nær lokalisert føde- og barselenheten.  Ansattgruppen består av ca 25 leger, ca 100 sykepleiere hvorav mange med spesialkompetanse/videreutdanning, samt kontor- og støttefunksjoner.

Avdelingen ledes av en avdelingssjef som er en nyopprettet stilling. Avdelingssjef vil ha en sentral rolle i utvikling av gode pasienttilbud innenfor avdelingens eget ansvarsområde, i samarbeid og samhandling med barne- og ungdomspsykiatri, barnehabilitering og andre enheter i spesialisthelsetjenesten, og i samhandling med helse- og omsorgstjenestene i kommunene.  
Avdelingssjef får en ledergruppe på 3-4 seksjonsledere og funksjoner i stab. Avdelingssjef rapporterer til klinikksjef i Medisinsk klinikk og inngår i klinikkens ledergruppe.

Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse med overordnet driftsansvar faglig og administrativt
 • Tverrfaglig lederutøvelse innenfor avdelingens ansvarsområde
 • Avdelingssjef skal være en pådriver for faglig utvikling, innovasjon og forskning
 • Sikre gode systemer for ledelse og kvalitetsforbedring forankret i sykehusets overordnede struktur
 • Ansvar for pasientsikkerhet og kvalitet, med utvikling av gode og trygge pasientforløp
 • Resultatansvar med mål- og resultatoppfølging
 • Økonomi- og budsjettansvar
 • Samarbeid med andre enheter innenfor Medisinsk klinikk, med andre klinikker ved sykehuset, mot andre sykehus og mot kommunehelsetjenesten
 • Bidragsyter inn i klinikkens utvikling i samarbeid med klinikksjef og klinikkens ledergruppe
 • Utøve personalledelse som fremmer et arbeidsmiljø hvor medarbeidere trives, bidrar til resultatoppnåelse og videre utvikling av avdelingen
 • Legge til rette for å rekruttere, beholde og videreutvikle kompetanse i avdelingen
 • Stillingen har i hovedsak ledelses- og administrative oppgaver, men det kan legges til rette for noe klinisk pasientarbeid eller forskning dersom ønskelig

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på minimum mastergradsnivå
 • Formell lederutdanning, eventuelt kan relevant erfaring og dokumenterbare resultater erstatte formell utdanning
 • Erfaring fra å ha ledet prosjekter eller endrings- og utviklingsprosesser
 • God systemforståelse
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode evner til dialog og samarbeid
 • Kan vise til erfaring med å skape engasjement, motivasjon og få tilslutning
 • Strukturert og ryddig
 • Gode formidlingsferdigheter
 • Evne til helhetstenkning og organisasjonsutvikling
 • Evne til omstilling, endring og nytenking
 • Fleksibilitet og innsatsvilje
 • Selvstendighet og integritet
 • Lojal og transparent lederstil med forståelse for rollen som leder
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Et spennende lederoppdrag med utvikling av et fremtidsrettet behandlingstilbud
 • Gode kollegaer og et høyt kvalifisert fagmiljø
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Deltakelse i lederopplæring-/lederutviklingsprogram
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Lønn etter nærmere avtale


Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Henning Mørland
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 92017944
E-post: henning.morland@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for barne- og ungdomsmedisin, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg
Søk på stillingen