Kort om arbeidsgiver

 

Ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus trenger vi en ny kollega med faglig engasjement og interesse for vår pasientgruppe. NKS Olaviken har døgnposter med 21 sengeplasser på Askøy og en poliklinikk på Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen. Vi tilbyr i hovedsak utredning og behandling for alderspsykiatriske pasienter med affektive lidelser, psykoser og kognitiv svikt/demens, men også for yngre personer med kognitive symptomer og for personer med andre nevropsykiatriske symptomer som f eks ved  Huntingtons sykdom. Vi legger vekt på faglig kompetanse, forskning og fagutvikling, samt et arbeidsmiljø som det er lett å trives. Vi har et tverrfaglig miljø med spesialister i psykiatri, nevrologi og nevropsykologi, allmennlege, LIS, psykologer og psykiatriske sykepleiere/vernepleier.

Den ledige stillingen kan plasseres til poliklinikk og/eller døgnposter, etter avtale. Vi ønsker en psykiater i 100% stilling, men er åpen for å tilrettelegge for mindre stillingsbrøk/delte stillinger.

Stillingen er ledig fra snarest. Alle søkere må søke elektronisk. Kopi av autorisasjon, vitnemål m.m. kan medbringes til eventuelt intervju.

Arbeidsoppgaver

 - Utredning og behandling
- Medisinskfaglige vurderinger/behandling/oppfølging som bistand til andre faggrupper
- Samhandling med kommunehelsetjeneste og andre deler av spesialisthelsetjeneste
- Deltagelse i sykehusets vaktordning (hjemmevakt)

Utover disse «kjerneoppgaver», kan det etter behov og interesse være aktuelt med andre oppgaver:
- Inntaksarbeid
- Forskning, fag- og tjenesteutvikling, undervisning
- Deltagelse i ambulante tjenester/tilsyn i somatiske avdelinger

Kvalifikasjoner

- Spesialist innen voksenpsykiatri (norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i voksenpsykiatri)
- Erfaring med alderspsykiatri er en fordel
- Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere gode kunnskaper i skriftlig og muntlig norsk
- Personlige egenskaper blir vektlagt

Personlige egenskaper

- Trives med å jobbe tverrfaglig i team
- Fleksibel og liker nye utfordringer
- Interesse for tjenesteutvikling for å tilpasse helsehjelpen til våre pasienters særegne  
  behov og utfordringer

Vi tilbyr

- Lønn etter avtale
- Gode muligheter for egen faglig utvikling og fordypning
- Tilrettelegging for forskning og fagutviklingsoppgaver
- Spennende og varierte arbeidsoppgaver
- Engasjert og kunnskapsrikt fagmiljø med fokus på tverrfaglighet og en helhetlig tilnærming til pasienten.
- Godt sosialt miljø
En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)

- Medlemskap i pensjonsordning i KLP, 2% pensjonstrekk, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
NKS Olaviken
Kontaktpersoner
Navn: Minna Hynninen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 56 15 10 00
E-post: kia.minna.johanna.hynninen@olaviken.no
Navn: Frode Wikne
Tittel: Direktør
Telefon: 56 15 10 00
E-post: frode.wikne@olaviken.no
Hjemmeside
Arbeidssted
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
Ulriksdal 8
5009 BERGEN
Søk på stillingen