Søker 1 års vikariat i 60% stilling fra 01.05.21 med mulighet for forlengelse. Tilsvarer en 70% stilling på årsbasis. Vikaren vil jobbe 3 faste dager i uken, hhv. tirsdag, onsdag og fredag for 2 leger: dr Tonje H. Mysen og dr Frøydis B. Aasbø. Ønsker 100% dekning av praksisen i perioder etter nærmere avtale.Antall pasienter på listene er 1.700 og 1.200.

Kringsjå Legesenter byr på en travel 2-legepraksis. Praksisted er Kringsjå Legesenter i Oslo. Senteret ligger nær T-bane og med Kringsjå studentby innenfor gangavstand. Kontoret har skog og mark som nærmeste nabo med tilbud om et rikt friluftsliv.

Senteret har System X som journalsystem. Kjennskap til System X er en fordel, men, men opplæring vil gis ved behov.Fint om søker har erfaring fra allmennpraksis fra tidligere.
CV med oppgitte referanser sendes til mailadresse:
frodoblaker@gmail.com
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Frøydis Blaker Aasbø
Tittel: Fastlege
Telefon: 90189698
E-post: frodoblaker@gmail.com
Arbeidssted
Frøydis Blaker Aasbø
Øvre Smestadvei 19d
0862 OSLO