Kort om arbeidsgiver

Barentshavet kaller!

Liker du faglige utfordringer og vil samtidig oppleve et av de meste spennende områdene i Norge? Da bør du vurdere å komme til oss!

 

Det lyses ut et vikariat på 7 måneder der det eventuelt åpnes det også opp for pendlervirksomhet/hjemmekontor. Tilstedeværelsen bør utgjøre minst 50%.

VPP Kirkenes er en allmenn psykiatrisk poliklinikk som er en del av Avdeling for Psykisk Helsevern og Rus (DPS Øst-Finnmark), ved Klinikk Kirkenes.

Totalt har poliklinikken 12 fagstillinger og 2 merkantile stillinger. Bl.a. avstanden til andre aktører i spesialisthelsetjenesten gjør at vi behandler et bredt spektrum av lidelser og problemstillinger, som på andre plasser muligens ville bli overført til andre subspesialiserte tjenester. Vi samarbeider tett med 2 IPS-jobbspesialister som formelt er ansatt av NAV. Vi har et eksepsjonelt godt arbeidsmiljø med stor takhøyde.

Opptaksområdet for Poliklinikken består primært av 3 kommuner (Sør-Varanger, Vadsø og Vardø). Dessuten ambulerer vi til Vadsø kretsfengsel, og har en dagvaktordning som innebærer både en tilsynsberedskap rettet mot Sykehusavdelinger, men også en rask-respons-funksjon hovedsakelig rettet mot vertskommunen. 

Arbeidsoppgaver

 • Primært behandler- og spesialistoppgaver
 • Den ansatte vil delta i dagvaktordningen, og det finnes en bakvaktordning som da består i telefonberedskap, primært knyttet til foretakets 3 psykiatriske døgnenheter/sengeposter 
 • Veiledning av kollegaer, samarbeidsparter og undervisning vil også være en del av arbeidsoppgavene

Kvalifikasjoner

 • Vedkommende skal ha norsk autorisasjon som lege og være spesialist i psykiatri med full forskrivningsrett
 • Den må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra poliklinisk virksomhet er ønskelig
 • Det er en stor fordel om vedkommende har erfaring fra DIPS
 • Erfaring fra fengselsarbeid vil være en fordel for virksomheten
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Du er nysgjerrig, fleksibel, liker å jobbe med andre, og kan finne kreative løsninger
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et meget godt arbeidsmiljø og 7 mnd. tjeneste i et av de mest spennende områder vi har å tilby i Norge
 • Her kan du gjøre en ekte forskjell
 • Varierte og gode friluftsmuligheter
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler

 

Generell informasjon
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Heiko Raschpichler
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 78947700
E-post: heiko.raschpichler@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Enhet VPP-Kirkenes, Klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset HF
Skytterhusveien
9900 Kirkenes
Søk på stillingen