Kort om arbeidsgiver

Nevrologisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag HF ved Sykehuset Namsos har ledige et ferievikariat som medisinstudent for sommeren 2021

Tiltredelse etter avtale

Avdelingen er gjennomgående organisert med virksomhet på begge sykehus, og har ansvar for å yte spesialisert helsetjeneste til 140.000 innbyggere fra sykehusene Levanger og Namsos.

På sykehuset Namsos er det en generell nevrologisk  sengepost med 5 senger. Her behandles nevrologiske pasienter med behov for akuttinnleggelse, samt elektive pasienter med behov for nevrologisk utredning/behandling. Avdelingen har i tillegg ansvar for en tverrfaglig slagenhet i samarbeid med medisinsk avdeling på sykehuset Namsos.

Ved begge sykehus drives en nevrologisk poliklinikk som dekker hele spekteret av nevrologiske sykdommer. Poliklinikkene har fullt utstyrte nevrofysiologiske laboratorier med elektronisk kommunikasjon mellom sykehusene. Ved begge poliklinikkene er det sykepleiere med spesialutdanning i nevrologi og nødvendig støttepersonell.

Avdelingen har tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut og logoped. Vi har nevropsykolog og spesialist i nevrofysiologi.

Det er per i dag 7,5 stilling for nevrolog og 5 stilinger for leger i spesialisering ved sykehuset Namsos. Ved sykehuset Levanger er det 2 stillinger for nevrolog og 1 stilling for lege i spesialisering.

Vi er en del av NTNU LINK som er en desentralisert del av legeutdanningen ved NTNU. 
Avdelingen har høyt fokus på kvalitet og standardiserte pasientforløp. Det legges vekt på kunnskapsbasert praksis, og vi driver med forskning og studievirksomhet.

Med sitt breddetilbud er Nevrologisk avdeling en ideell arena for læring, praksis og høsting av erfaring innenfor alle pasientgrupper , herunder spesielt multippel sklerose, Parkinson, epilepsi, slag og nevromuskulære sykdommer.

For mer informasjon om vår avdeling og  spesialistutdanning gå inn på

https://hnt.no/helsefaglig/utdanning/å;leger-i-spesialisering-lis/vare-spesialistutdanninger/spesialisering-i-nevrologi/spesialisering-i-nevrologi-ved-sykehuset-namsos#avdeling-for-nevrologi

Ytterligere informasjon om sykehuset www.hnt.no og regionen www.namsos.kommune.no; www.visitnamdalen.com; www.trondelag.com

Arbeidsoppgaver

  • Ferievikariatet er knyttet til nevrologiske senger og slagenhet. 

Kvalifikasjoner

  • Behersker norsk skriftlig og muntlig.
  • Lisens eller autorisasjon som lege

Personlige egenskaper

  • Gode vurderingsevner, samarbeidsevner og evne til å arbeide i team
  • Gode kommunikasjonsevner og relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt. 
  • Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

  • Et spennende fagfelt med engasjerte medarbeidere i en avdeling med et godt og sosialt arbeidsmiljø.
  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Stephan Schüler
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74215532/ 94179676
E-post: Stephan.Schuler@helse-nordtrondelag.no
Navn: Norunn Hanssen Hestvik
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74215591/ 47035766
E-post: norunn.hestvik@hnt.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologisk avdeling, Klinikk for medisin og rehabilitering Sykehuset Namsos
Havikveien 8
7800 Namsos
Søk på stillingen