Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Vår fastlege i allmennpraksis v. Frøya legekontor skal ute i permisjon, og vi har dermed ledig legevikariat med tiltredelse fra 15 mai 2021 – til 1juli 2022. Vikariatet har en varighet på litt over ett år.

Video med våre fantastiske ansatte finner du her.
 
Arbeidsoppgaver
 • Ordinære legeoppgaver tilknyttet gruppepraksisen
 • Kommunale oppgaver
 • Legevakt Hitra – Frøya samt LiO (legevakt i Orkdalsregionen)
 • Kommunal sykehjemslege i 20% inngår i stillingen.
Kvalifikasjonskrav
 • Lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste.
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller ha godkjenning som allmennpraktiserende lege etter gammel ordning, jfr Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjeldende fom 01.03.2017.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Egnethet
 • Norsk språk må beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig.
 • Beherske engelsk
Vi tilbyr
 • Ansettelse i hht. Avtaleverk
 • Behjelpelig med å finne bolig
 • Et stabilt og godt drevet legekontor, med stabile arbeidstakere og med en god dose humor.
 • Frøyas rike natur
 • Fastlegeliste med et listetak på 1200 pasienter
 • Selvstendig næringsdrivende med en 8-2 avtale, der kommunen dekker utgifter knyttet til personal, leie av lokaler
 • Gode inntjeningsmuligheter, og om ønske er det muligheter for ekstra legevakter, både her på Frøya og LIO.
 • Lønn etter tariff
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Referanser skal oppgis. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med til intervju.
 • Det stilles krav til levert og godkjent politiattest før tiltredelse.

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss.

Vennligst registrer søknaden elektronisk på jobbnorge.no innen fristen.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Frøya kommune
Kontaktpersoner
Navn: Peggy Alise Johansen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: (+47) 901 54 389
Navn: Torny Dahlø Sørlie
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: (+47) 974 98 711
Arbeidssted
Frøya legekontor
7260 SISTRANDA
Søk på stillingen