Kort om arbeidsgiver

Vil du lede etablering og utvikling av pasientenes Kreftsenter i Vestfold? 
Sykehuset i Vestfold er områdesykehus for tidligere Vestfold fylke og har ansvar for spesialisthelsetjenester til ca 250 000 innbyggere. Sykehuset har hovedvirksomheten i Tønsberg og bygger nytt somatikkbygg som tas i bruk høsten 2021. Sykehuset har en robust radiologisk avdeling, med blant annet mobil PET-CT og kompetanse på nukleær medisin i tillegg til egen vaktlinje innen intervensjon. Patologiavdelingen på sykehuset har kompetanse på sekvensering og det arbeides med videreutvikling av tilbudet persontilpasset kreftbehandling i årene fremover. Sykehusområdet i Vestfold/Telemark starter nå samarbeidet om å etablere stråleterapi i Skien. Det er etablert palliativt team.
Sykehuset etablerer et Senter for kreft og blodsykdommer i 2021. Senteret samler sykehusets behandlingstilbud innenfor medikamentell kreftbehandling og lindrende behandling. Senteret etableres ved å samle fagmiljøer fra onkologi, blodsykdommer, palliasjon og andre fagområder som behandler pasienter med kreftsykdom. Senteret får en sengepost med inntil 30 senger i helt nye lokaler med poliklinikk og daghandling i umiddelbar nærhet. Det blir en ansattgruppe på ca 25 leger, ca 100 sykepleiere hvorav mange med spesialkompetanse/videreutdanning, samt kontor- og støttefunksjoner.
Senterleder vil få en helt sentral rolle i etablering og utvikling av viktige pasienttilbud. Dette er en nyopprettet stilling og vi søker etter en person med gode lederegenskaper, visjoner og relevant fagkompetanse. Senterleder får en ledergruppe på 3-4 seksjonsledere. Senterleder rapporterer til klinikksjef i Medisinsk klinikk og inngår i klinikkens ledergruppe.  

Oppstart etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse med overordnet driftsansvar faglig og administrativt
 • Tverrfaglig lederutøvelse innenfor senterets ansvarsområde
 • Pådriver for faglig utvikling, innovasjon og forskning
 • Sikre gode systemer for ledelse og kvalitetsforbedring forankret i sykehusets overordnede struktur
 • Ansvar for pasientsikkerhet og kvalitet, med utvikling og gode og trygge pasientforløp
 • Resultatansvar med mål- og resultatoppfølging
 • Økonomi- og budsjettansvar
 • Samarbeid med andre enheter innenfor Medisinsk klinikk, med andre klinikker ved sykehuset og mot andre sykehus
 • Utvikling av behandlingstilbudet for kreftsykdommer innenfor sykehusområdet og regionen
 • Samhandling med lindrende enheter og andre tjenester i kommunene
 • Utøve personalledelse som fremmer et arbeidsmiljø hvor medarbeidere trives, bidrar til resultatoppnåelse og videre utvikling av senteret
 • Bidragsyter inn i klinikkens utvikling i samarbeid med klinikksjef og klinikkens ledergruppe
 • Legge til rette for å rekruttere, beholde og videreutvikle kompetanse i senteret
 • Stillingen har i hovedsak ledelses- og administrative oppgaver, men det kan legges til rette for noe klinisk pasientarbeid eller forskning dersom ønskelig

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på minimum mastergradsnivå
 • Formell lederutdanning, eventuelt kan relevant erfaring og dokumenterbare resultater erstatte formell utdanning
 • Forskningskompetanse og forskningsforståelse er en fordel 
 • Erfaring fra ledelse av prosjekter eller endrings- og utviklingsprosesser
 • God systemforståelse
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode evner til dialog og samarbeid
 • Kan vise til erfaring med å skape engasjement, motivasjon og få tilslutning
 • Strukturert og ryddig
 • Gode formidlingsferdigheter
 • Evne til helhetstenkning og organisasjonsutvikling
 • Evne til omstilling, endring og nytenkning
 • Fleksibilitet og innsatsvilje
 • Selvstendighet og integritet
 • Lojal og transparent lederstil med forståelse for rollen som leder
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Et spennende lederoppdrag med etablering og utvikling av et fremtidsrettet behandlingstilbud
 • Gode kollegaer og et høyt kvalifisert fagmiljø
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Deltakelse i lederopplæring-/lederutviklingsprogram
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Lønn etter nærmere avtale

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Henning Mørland
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 92017944
E-post: henning.morland@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Senter for kreft og blodsykdommer, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg
Søk på stillingen