Kort om arbeidsgiver
Vi styrker laget! Det er ledig en 100 prosent stilling som overlege/psykiater ved ettervernspoliklinikken (EVP) – som er et satsingsområde ved Stavanger distriktspsykiatriske senter (DPS). Hit kommer pasienter med sammensatt og alvorlig psykisk lidelse, ofte med rusproblematikk. En stor andel av pasientene er underlagt tvungent psykisk helsevern. 

Her får du muligheten til å være med på å forme og bygge opp et viktig tilbud. Det er ambisjoner om å etablere FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) – i tillegg til å starte IMR-gruppe. IMR er et standardisert kunnskapsbasert behandlingsprogram, som skal hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser til å utvikle personlige strategier for å mestre eget liv. 

Utenom denne stillingen er det ansatt leder (psykologspesialist) og tre psykiatriske sykepleiere i tilsammen 2,85 stilling. Avdelingsoverlegen ved Stavanger DPS jobber 50 prosent klinisk i EVP. I tillegg er det utlyst en 100 prosent stilling som psykologspesialist. Ved endrede behov i klinikken kan arbeidssted endres, fortrinnsvis internt på Stavanger DPS.

Stavanger DPS har et opptaksområde i Stavanger på ca. 72.000 innbyggere over 18 år. Bygget var nytt i 2014 og vi har flotte lyse lokaler. Stavanger DPS ligger sentralt i Stavanger, samtidig som avstand til flotte turområder er kort. Vi består av voksenpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk, ambulant akutteam, ettervernspoliklinikk og 2 sengeposter. Vi har totalt 30 døgnplasser.

Sjekk ut sus.no/takeover for å bli bedre kjent med oss! Vi disponerte SUS sin Instagram konto og la ut mye innhold både fra EVP og fra Stavanger DPS forøvrig.
Se også sus.no/byen for å se hva Stavanger-regionen har å by på!

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Vi tilbyr
 • Interessant arbeid i engasjert og spennende fagmiljø, der du kan utvikle deg både personlig og faglig
 • Et arbeidsmiljø som er preget av faglig styrke, humor og åpne kontordører
 • Mulighet for å jobbe med forskning
 • Rekrutteringstillegg som sikrer overlege 100 000 kroner over tariffestet grunnlønn
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • SUS dekker flytte- eller pendlerutgifter etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag
Arbeidsoppgaver
 • Behandlingsansvar for pasienter med sammensatt og alvorlig psykisk sykdom
 • Bidra til å nå målet om å forebygge tilbakefall, unødvendige innleggelser
 • Dokumentasjon/registrering i pakkeforløp
 • Delta i tverrfaglige team
 • Samarbeide med pårørende, kommune og andre instanser
 • Vedtaksansvar for pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD)
 • Medisinske vurderinger og medikamentell behandling
 • Veiledning av LIS
 • Jobbe målrettet og systematisk med riktig og redusert bruk av tvungent psykisk helsevern
 • Være med å bidra til å videreutvikle tjenestetilbudet i EVP
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri, eller snart ferdig spesialist i psykiatri
 • LIS-leger som nærmer seg ferdig spesialistforløp kan også søke!
 • Det forutsettes at søkeren har vedtakskompetanse og kvalitetssikrer bruken av tvungent psykisk helsevern
 • God kjennskap til psykisk helsevernloven og erfaring med vurdering av samtykkekompetanse
 • Erfaring med vurdering og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser, vilkår for tvunget psykisk helsevern og behandling uten eget samtykke
 • Erfaring med behandling av pasienter med alvorlig psykisk sykdom
 • Erfaring med å følge opp pasienter som er på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold
 • Gode norsk kunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket, kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
Personlige egenskaper
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet. Liker å samarbeide med pasientgruppen
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt miljø
 • God faglig vurderingsevne og evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • Handlekraftig, ansvarsbevisst, fleksibel og løsningsorientert
 • Faglig oppdatert
 • Evne til å kommunisere godt med pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere
 • God arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Kirsti Hansen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 51514540
E-post: kirsti.hansen@sus.no
Navn: Steinar Apeland
Tittel: Leder/Fagleder/Psykologspesialist
Telefon: 51514537
E-post: steinar.apeland@sus.no
Arbeidssted
Stavanger DPS / Ettervernspoliklinikken
Adjunkt Hauglandsgt 34
4022 STAVANGER
Søk på stillingen