Telegrafen legekontor på Kongsberg søker fastlegevikar i allmennmedisin i 80% stilling snarest mulig og til og med august 2021.

Ved ønske om full stilling, kan kommunale oppgaver diskuteres. Deltakelse ved interkommunal legevakt er også mulig.

Listestørrelse 850 pasienter i veldrevet legekontor i Kongsberg sentrum med totalt 2860 pasienter ved 3 spesialister i allmennmedisin.

Legekontoret er del av et større medisinsk senter med et bredt fagmiljø. Det brukes CGM journalsystem.

Gode inntjeningsmuligheter. Kort vei fra buss/tog ved pendling.

Ønskede kvalifikasjoner: Fullført LIS 1, interesse for faget og gode samarbeidsevner, erfaring innen allmennmedisin.


Ved interesse send mail til kommuneoverlege ane.wigenstad.kvamme@kongsberg.kommune.no.
Eller ring 47653354 (mand-fred kl 08-15)
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Ane Wigenstad Kvamme
Telefon: 47653354
E-post: ane.wigenstad.kvamme@kongsberg.kommune.no
Arbeidssted
Telegrafen legekontor
Myntgata 4
3614 KONGSBERG