Kort om arbeidsgiver
Legeforeningen har ledig stilling som rådgiver/spesialrådgiver i Medisinsk fagavdeling, seksjon for spesialisthelsetjenester, forskning og kvalitet. Fagavdelingen jobber for høy medisinsk faglighet og med kontinuerlig utvikling og forbedring.

Seksjonen har oppgaver knyttet til fagutvikling innenfor de indremedisinske og kirurgiske spesialitetene, laboratoriemedisin, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rus- og avhengighetsmedisin. Vi dekker også temaer innenfor forskning, kvalitet og pasientsikkerhet.

Arbeidsoppgavene i stillingen spenner over et bredt felt av temaer - fra fagutvikling innenfor spesielle fagområder, faglige retningslinjer og prioritering på klinisk nivå til variasjon i helsetjenester, sosial ulikhet i helse, kvalitet og pasientsikkerhet i fagutøvelsen, helseinnovasjon og fremtidens helsevesen. I tillegg kommer utvalgsarbeid, utredninger, høringer, saksforberedelser og løpende oppgaver. Stillingen kan også tillegges oppgaver som ligger under avdelingens øvrige ansvarsområder.

Som rådgiver/spesialrådgiver hos oss vil du i stor grad være med på å forsterke og videreutvikle den faglige aksen i Legeforeningen, og få mulighet til å forme innholdet i egen stilling.

Arbeidsoppgaver
 • Utredningsoppgaver, saksforberedelse og høringsarbeid for fagstyre, faglandsråd, sentralstyre og landsstyre.
 • Oppgaver knyttet til utredning og formidling av fagsaker mot eksterne og interne helsefagmiljøer og beslutningsorganer.
 • Planlegging og gjennomføring av prosjekter innenfor definerte satsningsområder.
 • Planlegging og gjennomføring av interne og eksterne fagmøter, kurs og konferanser.
 • Kontakt med fagmiljøene i spesialisthelsetjenestene via de fagmedisinske foreningene og fagstyre/faglandsråd.
 
Kvalifikasjoner
 • Søker må være cand.med.
 • Meget god norsk fremstillingsevne, skriftlig og muntlig.
 • Erfaring fra klinisk tjeneste.
 • Kunnskap og erfaring med organisatorisk arbeid, saksbehandling og saksforberedelse.
 • Kunnskap og erfaring med formidlingsarbeid.
 • Erfaring i bruk av sosiale medier og digital formidling.
 • Erfaring fra politisk styrte organisasjoner og foreningsarbeid.
 • Erfaring med prosjektarbeid.
 • God innsikt i helsetjenestenes oppbygning.
 • Innsikt i utfordringer knyttet til dagens og fremtidens helsevesen.
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr
 • Legeforeningen kan tilby faglige utfordringer og utviklingsmuligheter, et aktivt og godt sosialt miljø og attraktive kontorfasiliteter sentralt i Oslo.
 • Lønn etter avtale.

Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Kontakt gjerne seksjonsleder/lege Bente Kristin Johansen om du har spørsmål om stillingen.  

Søknad sendes via Finn.no.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Den norske legeforening
Kontaktperson
Navn: Bente Kristin Johansen
Tittel: Seksjonssjef/lege
Telefon: 977 00 755
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Christiania torv 5
0158 OSLO
Søk på stillingen