Kort om arbeidsgiver
Radiologisk avdeling har ledig fast stilling som overlege og søker etter spesialist i radiologi.

Diakonhjemmet er et lokalsykehus med behov for bred generell radiologi og det er spesielt mye ortopedi/revmatologi. Sykehuset vil i fremtiden få større ansvar for onkologiske pasienter og kompetanse innen onkologisk radiologi er ønskelig. Avdelingen har stor aktivitet både mot sykehuset og mot primærlegene. Det er godt samarbeid med de kliniske avdelingene.

Avdelingens utstyrspark omfatter bl.a. 1,5T MR, 64 kanalers CT, 3 nye Siemens røntgenlab, GE ul apparat. Avdelingen har TRIS RIS/ Sectra PACS og overlegene har tilgang til hjemmearbeidsstasjon. Sykehuset er i en omstillingsfase og vi skal øke utstyrsparken med en CT og en MR(3T) i løpet av 2021.


Arbeidsoppgaver
Arbeidet omfatter deltagelse i avdelingens generelle arbeidsoppgaver på de ulike modaliteter. Veiledning av LIS og bidrag til internundervisningen. 
For tiden har vi 10-delt hjemmevaktsordning. 

Kvalifikasjoner / personlige egenskaper
Søkere må ha generell erfaring i radiologi og beherske de ulike modaliteter.
Søkere må ha gode samarbeidsevner og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi tilbyr
Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Innholdet i cv’en må dokumenteres med vitnemål og attester i WebCruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Eldrid Winther-Larssen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 992 73 632
Navn: Erik Haavardsholm
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 971 70 915
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO
Søk på stillingen