Kort om arbeidsgiver
I Modum kommune er det ledig et 100 prosent vikariat som sykehjemslege cirka fra uke 24/25 til og med uke 32.

Om stillingen
Vikariatet omfatter 70 prosent stilling som sykehjemslege ved Modumheimen sykehjem i Åmot og 30 prosent som tilsynslege ved Frydenberg rehabiliteringsenter i Vikersund. På sykehjemmet vil det i tillegg være annen sykehjemslege samtidig. På Modumheimen er det 96 beboere/sengeplasser fordelt på langstidsplasser, korttidsplasser, lindrende avd og KØH/KAD plasser.

Krav og ønsker til deg
Vi søker deg som har interesse for geriatri, fysikalsk medisin og allmennmedisin. Det er viktig at du har gode kommunikasjonsevner, samt har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet vektlegges.

Medisinerstudenter med lisens oppfordres til å søke, vi har god erfaring med det.

Formelle kvalifikasjonskrav
- Norsk legeautorisasjon
- Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
- Førerkort

Annet
Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse - i henhold til gjeldende regelverk.
Kommunen har ved behov tilgjengelig hybel.

Arbeidssted: Modumheimen sykehjem og Frydenberg rehabiliteringsenter
Stilling: Sykehjemslege, tilsynslege rehabiliteringsenter
Stillingstype: Vikariat
Stillingsbrøk: 100 prosent

Søknad
Modum kommune byttet rekrutteringssystem fra Visma Rekruttering til Visma EasyCruit 01.09.2020. Dersom du opprettet brukernavn/passord i Rekruttering, vil du dessverre ikke kunne bruke dette i EasyCruit. Du kan søke på stillinger uten å opprette brukernavn/passord, men da blir ikke CV'en din lagret, og du må legge den inn på nytt dersom du skal søke på stillinger senere. Det kan være en fordel å opprette bruker om du skal søke på flere stillinger, dette gjør du ved å trykke på «ny bruker» under oversikten over ledige stillinger, eller når du søker på en stilling.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Søkere som ikke oppgir begrunnelse blir ikke vurdert for konfidensiell behandling, og vil bli oppført på offentlig søkerliste. Modum kommune praktiserer mer-offentlighet, og det skal derfor tungtveiende grunner til for at vi kan unnta søkere til stillinger i kommunen fra offentlighet. Dersom begrunnelsen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Modum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Birte Sætrang
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 482 93 565 / 32 77 89 00
E-post: Birte.saetrang@modum.kommune.no
Navn: Eivind Kummen Frøhaug
Tittel: Sykehjemslege
Telefon: 480 00 688
Arbeidssted
Modumheimen sykehjem og Frydenberg rehabiliteringsenter
3340 ÅMOT
Søk på stillingen