Heistad Legekontor er et veletablert legesenter som ligger i Porsgrunn kommune i nedre Telemark. Porsgrunn har en befolkning på 36.000 innbyggere, med 40 fastlegehjemler fordelt på 8 legekontorer, og egen legevakt hele døgnet som bemannes av 3  kommunalt ansatte leger samt fastlegene. Vaktbelastning er lav.
Heistad Legekontor har 11 fastleger og en LIS 1 lege.

Fastlegehjemmelen er ledig fra 01.09.2021.

Nåværende listelengde er 990 pasienter.  

Arbeidsoppgaver

Fastlege
Kommunen har intensjon om at alle fastlegene i kommunen skal være spesialister i allmennmedisin eller være i utdanningsløp for å bli det.
Legene må delta i kommunal legevakt og påregne offentlig allmennmedisinsk legearbeid.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, med god språkforståelse
 • Førerkortklasse B, da lege rykker ut i sykebesøk

I tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven vil det kreves politiattest av den som tildeles hjemmelen. Denne skal ikke legges ved søknaden.

Personlige egenskaper

 • Tar initiativ og selvstendig ansvar
 • Er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Er positiv og har evne til nytenkning
 • Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Har stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Dyktige kolleger
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende, utfordrende og lærerikt arbeid
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Porsgrunn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jan-Arne Hunnestad
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 922 82 025
E-post: Jan.Arne.Hunnestad@porsgrunn.kommune.no
Navn: Andre Moen
Tittel: Eier av legehjemmel
Telefon: 92267519
E-post: andremoen@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Porsgrunn kommune
Gamle Breviksvei 110
3940 Porsgrunn