Kort om arbeidsgiver

Det er ledig et års vikariat for lege i spesialisering innen generell kirurgi/gastroenterologisk kirurgi.

Oppstart 10. mai 2021, eller etter avtale.

Vikariatet er for et år med mulighet for forlengelse. 

 

Avdeling for gastrokirurgi består av samlet gastrokirurgisk virksomhet fra Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Avdelingen er organisert i fire kliniske seksjoner/enheter, henholdsvis Enhet for øvre gastrokirurgi (Ullevål), Enhet for nedre (colorektal) kirurgi (Ullevål), Seksjon for lever- og pancreaskirurgi (Rikshospitalet) og Seksjon for avansert bekkenkirurgi (Radiumhospitalet). Overvektskirurgi og dagkirurgi ved Aker sykehus inngår i virksomheten på Ullevål.

Avdelingen har p.t. 35 overlegestillinger, hvorav 3 har tilknyttet professorat II. Avdelingen har 5 sengeposter og egne poliklinikker og dagkirurgi. Det er et utstrakt multidisiplinært samarbeid med de øvrige avdelingene i sykehuset, bl.a. i behandling av pasienter med multitraume og kreftsykdommer. Avdelingen har en betydelig virksomhet innen gastroenterologisk onkologi og avansert laparoskopisk kirurgi. Legene deltar i en omfattende kirurgisk poliklinisk virksomhet og dagkirurgi. Avdelingen har en stor forskning- og utdanningsvirksomhet, også av medisinske studenter. Det er meget gode muligheter for både forskning og utviklingsarbeid.

Stillingen er primært knyttet til Ullevål, men mulighet for rotasjon mellom de andre gastrokirurgiske seksjonene i OUS kan diskuteres om kandidaten har behov. Det forventes deltakelse i seksjonens drift på Aker.

Arbeidsoppgaver

 • Det vil bli forventet at man tar del i avdelingens utdannings- og forskningsaktiviteter.
 • Stillingen innebærer p.t. deltagelse i gjeldende vaktordninger på Ullevål og at utdanningskandidaten må påregne deltakelse i seksjonens arbeid på flere geografiske steder i OUS.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.

Personlige egenskaper

 • Det vil legges stor vekt på søkerens personlige egnethet og samarbeidsevner, inkludert empatiske og kommunikative evner overfor pasienter, pårørende og medarbeidere.

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
 • Mulighet for utvikling av kompetanse innen stort område av gastroenterologisk kirurgi og multitraumebehandling.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Medlem i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade-, gruppeliv- og tjenestereiseforsikring.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Tom Glomsaker
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 482 50 264
Arbeidssted
Avdeling for gastro- og barnekirurgi
Kirkeveien 166
0450 Oslo