Kort om arbeidsgiver

Det er ledig fast stilling som overlege for spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi ved Seksjon for gastrokirurgi, Ullevål.

Startdato 1. september 2021, eller etter avtale med seksjonsleder Tom Glomsaker.

 

Avdeling for gastro- og barnekirurgi (AGK) ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) er landets største spesialavdeling innen gastroenterologisk kirurgi.

Vi har drift på fire lokalisasjoner

Radiumhospitalet: Onkologisk bekkenkirurgi med lokalavansert rectumcancer, CRS-HIPEC- og sarcom behandling.

Rikshospitalet: Lever-, pankreas- og galleveiskirurgi.

Aker: Fedmekirurgi. Dagkirurgi.

Ullevål: Kolorektal-, øvre gastrointestinal-, øyeblikkelig hjelp og traumekirurgi.

Barnekirurgisk seksjon har drift på Rikshospitalet og Ullevål.

Seksjon for gastrokirurgi, Ullevål har 19 overlegestillinger, hvorav 2 er kombinert med professorat. Det er et aktivt forskningsmiljø innen både basal og klinisk forskning.

Vi har 25 stillinger for LIS i gastroenterologisk kirurgi /generell kirurgi.

Enhet for øvre gastrokirurgi behandler pasienter på lokal- og regionsnivå med benigne og maligne sykdommer i øvre gastrointestinaltractus. I tillegg inngår noen av seksjonens leger i drift av fedmekirurgi på Aker sykehus og i den dagkirurgiske virksomheten på Aker.

Kolorektalenheten har stor elektiv virksomhet innen malign kolorektal kirurgi, IBD, anoproktologi og abdominal fistelproblematikk.

Seksjonens overleger inngår i eget bakvaktsjikt og for noens del også i traumatologi. Begge enheter har stor dagkirurgisk, poliklinisk og endoskopisk aktivitet.

Kun søkere som leverer søknad elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver avtales i henhold til søkerens kvalifikasjoner og behov i avdelingen. De vil hovedsakelig være knyttet opp mot øvre gastrointestinal kirurgi, men søkers kvalifikasjoner og interesser vil være avgjørende for endelig avtale om arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene er 100% i AGK.
 • Til stillingen er det ønsket å knytte et fagansvar for definerte pasientgrupper.
 • Søker må være innstilt på å arbeide ved flere lokaliteter og være villig til å delta i undervisning og veiledning av medisinstudenter og LIS.

Kvalifikasjoner

 • Søker må være godkjent norsk spesialist i relevant spesialitet. Om søker mangler noen måneder på formell godkjenning, men ellers finnes kvalifisert for stillingen, vil konstituering være mulig inntil formell godkjenning foreligger.
 • Det kreves tilstrekkelig kirurgisk kompetanse og dokumentert interesse for fagområdet, samt interesse for forskningsprosjekter innenfor avdelingens satsningsområde. Det forventes generell interesse for forskning og forskningskompetanse vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Det vil legges stor vekt på søkerens personlige egnethet og samarbeidsevner, inkludert empatiske og kommunikative evner overfor pasienter, pårørende og medarbeidere.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr spennende og utviklende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med dedikerte og kvalifiserte kolleger ved et universitetssykehus med store faglige ressurser. Avdelingen har som intensjon å skape et stadig bedre kompetansehevende faglig miljø - også ved aktuelle nytilsettinger.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Medlem i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade-, gruppeliv- og tjenestereiseforsikring.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Tom Glomsaker
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 482 50 264
Arbeidssted
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Søk på stillingen