Vi har 2 ledige fastlegehjemler i veldreven praksis med 4 allmennleger, samt LIS 1 lege.
Kragerø legesenter ligger i Kragerø sentrum. Legesenteret har et moderne og velutstyrt laboratorium, samt flinke og erfarne legesekretærer. Legesenteret har hatt stabil legebemanning over år.
De ledige hjemlene har lister på 1100 pasienter hver. Vi ønsker nye kollegaer med samarbeidsvilje og entusiasme. Velkommen til spennende arbeid i vårt legesenter. Veiledning kan gis av erfarne kollegaer.
 
Kragerø kommune eier praksisene og nye leger kan tre inn i praksisene uten å måtte kjøpe den av nåværende hjemmelshaver. Det åpnes for å arbeide som kommunalt ansatt fastlege. Kommunen vil kunne bistå med tilskudd til flytting, samt oppstart og tilrettelegging for spesialiseringsforløp i allmennmedisin.
 
 
Arbeidsoppgaver
Utøvende legetjenester som fastlege ifølge lovverk. Deltakelse i Kragerø legevakt etter gjeldende avtaler.
Legen kan tilpliktes kommunal bistilling opp til 7,5 t pr uke etter gjeldende avtaler
 
Krav til kompetanse
Det søkes etter leger med interesse innen allmennpraksis, utdannelseskandidat i allmennmedisin eller spesialist i
allmennmedisin.
Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig, og ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt. Personlig egnethet og faglig kompetanse tillegges vekt.
 
Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune.
Kontaktperson; Kragerø legesenter v/fastlege Elof Nelson, mob 4075 6903, eller Kragerø kommune v/Alv Dag Brandal,
mob 414 10 739
 
Søknad sendes
Søknad fremmes elektronisk via våre hjemmesider: www.kragero.kommune.no
Dersom du har problemer med registreringen kan du henvende deg til vår Personalavdeling v/ Berit Rønning Clausen, tlf. 90693130 eller mail : berit.r.clausen@kragero.kommune.no
Kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju eller på forespørsel
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kragerø kommune
Kontaktperson
Navn: Alv Dag Brandal
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 41410739
E-post: alv.d.brandal@kragero.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kragerø legesenter
Postboks 128
3791 KRAGERØ
Søk på stillingen