Kort om arbeidsgiver

DPS Øst gir tilbud til pasienter i kommunene i Øst Finnmark med ulik problematikk som bl.a. angstlidelser, depresjoner, avhengighetsproblematikk, personlighetsforstyrrelser og psykoser.


Vi har ledig stilling som lege i spesialisering, ved VPP Tana. 

DPS Øst-Finnmark - Avdeling for voksne yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud. VPP Tana er en allmenpsykiatrisk poliklinikk som yter bistand i forhold til et bredt spekter av psykiske lidelser. VPP Tana har 2 overleger og et tverrfaglig sammensatt personale med alle fagstillinger. Vi samarbeider med kommunehelsetjenesten, andre instanser i spesialisthelsetjenesten, samt innad i DPS'et og klinikkene i foretaket. 

Utdanningsplan for spesialiseringer finner du HER.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostiske vurderinger og utredninger for å kunne tilrettelegge behandlingstiltak
 • Behandling innenfor et bredt spekter av tilstander
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Arbeid i et flerkulturelt miljø

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege (ikke lisens eller begrenset autorisasjon)
 • Gjennomført LIS 1 tjenesten
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten innen Psykiatrifaget er en fordel
 • Grunnleggende IKT-kompetanse
 • Kunnskap om EPJ og andre fagsystemer
 • Du må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
 • Ved lik kompetanse vil søker med samisk språk- og kulturkompetanse bli foretrukket

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en åpen, vennlig person, som også kan vise handlekraft og ta avgjørelser raskt hvis nødvendig. Gode samarbeidsevner både innad i avdelingen og vårt DPS, og ut mot kommunene og Finnmarkssykehuset er nødvendig
 • Interesse for faglige utfordringer i et flerkulturelt område
 • Ansvarsbevisst
 • Engasjert
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr

 • Veiledning av overlege i enheten
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Vi kan være behjelpelige med å finne bolig
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

 

Generell informasjon


Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Finnmarkssykehuset jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.
 
Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsretning

 • Psykiatri

Utdanningsnivå

 • Lege
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Heidi Thuv
Tittel: Overlege VPP Tana
E-post: Heidi.Thuv@finnmarkssykehuset.no
Navn: Hilde Gunn Schanche
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 78947783
E-post: Hilde.Gunn.Belinda.Schanche@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
VPP Tana, Klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset HF
Maskevarreveien 3
9845 Tana
Søk på stillingen