Kort om arbeidsgiver
Seksjonssjef kommunale legekontor og Ryfylke legevakt

Avdeling for kommunale legetjenester består av Ryfylke legevakt, legekontorene på Finnøy og Rennesøy, sykehjemslegene/sykehjemslegevakt, samt smittevernkontoret og internasjonalt vaksinasjonskontor.

Avdelingen er organisert i direktørområde helse og velferd.

Det er nå ledig en nyopprettet stilling som seksjonssjef for de kommunale legekontorene og Ryfylke legevakt. Opprettelsen av denne stillingen er et resultat av en godt forankret og grundig prosess som identifiserte behov for styrking av nærledelse og økt ledelsesoppmerksomhet på daglig drift.

Som seksjonssjef rapporterer du til avdelingssjef for kommunale legetjenester, og blir en del av avdelingssjefens lederteam. Du vil lede en høyt kompetent ansattgruppe bestående av leger, sykepleiere og merkantil ressurs. I tillegg vil du ha utstrakt samarbeid med samfunnsmedisinsk stab og kommuneoverleger. Helsesjefen er medisinskfaglig ansvarlig for alle kommunenes legetjenester.

Seksjonssjef vil måtte regne med tilstedeværelse på både Finnøy, Rennesøy og i Stavanger. Fast arbeidsted avtales. Organisatoriske endringer må kunne påregnes.

Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for at tjenester av god kvalitet tilbys befolkningen, innenfor gjeldende økonomiske rammer
 • Du vil ha økonomi- og personalansvar, samt ansvar for daglig ledelse og faglig forsvarlig drift
 • Du skal legge til rette for etablering og videreutvikling av systemer for systematisk HMS, kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Identifisere og skape synergieffekter gjennom felles nærledelse av de kommunale legekontorene og Ryfylke legevakt
 • Være et viktig bindeledd og en aktiv bidragsyter i avdelingens ledergruppe
 • Bidra til etablering av godt samarbeid med interne og eksterne aktører
 • Være aktiv i etablering av eventuelle nye kommunale legekontor
Kvalifikasjoner
 • Du har relevant helsefaglig utdanning på minimum bachelornivå, eller utdanning som lege
 • Relevant videreutdanning på masternivå er ønskelig 
 • Ledererfaring er en forutsetning
 • God økonomiforståelse og erfaring med økonomistyring er ønskelig
 • Du har kjennskap til spesialist- og/eller kommunehelsetjenesten og kommunale legetjenester 
Personlige egenskaper
 • Vi søker en tydelig, engasjert og målrettet seksjonssjef som skaper oppslutning om felles mål og verdier
 • Du er en pådriver for systematisk forbedrings- og utviklingsarbeid
 • Du har gode samarbeidsevner og kan delegere ansvar og arbeidsoppgaver 
 • Evner å utfordre og korrigere uønsket praksis
 • Du har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner  
Vi tilbyr
 • En spennende lederstilling, med varierte oppgaver, og mulighet for å utvikle deg som leder
 • Gode stabs- og støttefunksjoner 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Hjem-jobb-hjem
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stillingskode: 945410 seksjonssjef  
 • Lønn etter avtale 
 • Tiltredelse etter avtale
Stillingskategori
Enhetsleder
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Avdeling for kommunale legetjenester
Kontaktpersoner
Navn: Lillian Nisja Lundeby
Tittel: Avdelingssjef kommunale legetjenester
Telefon: 41805333
E-post: lillian.nisja.lundeby@stavanger.kommune.no
Navn: Morten Hovdet
Tittel: Legespesialist
Telefon: +4795185195
E-post: moh@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Rennesøy, Finnøy og Stavanger
Olav Kyrres gt 23
4005 STAVANGER