Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel i en veletablert legepraksis ved Horten legesenter. 

Horten legesenter har tre leger og fast avtale om en LIS1 (turnuslege). 
Legekontoret holder til i moderne lokaler som er tilrettelagt for legepraksis, lett tilgjengelig  i Horten kommune. Kontoret ligger i en handelspark med butikker, andre helseaktører og gode parkeringsmuligheter.
Praksisen er godt utstyrt, har erfarne medarbeidere og bruker Infodoc SKY journalsystem.
Praksisen har pt. et listetak på 1300 pasienter. Listen er full, er velorganisert og har hatt stabil legedekning over mange år.

Arbeidsoppgaver
Fastlegeansvar for egne listepasienter
Supervisjon av LIS1
Deltagelse i kommunens legevaktsordning
Samarbeid med kommunale helsetjenester og helseforetak
Som fastlege kan man pålegges kurativt arbeid for kommunen i inntil 7,5 timer pr. uke, med lønn og praksiskompensasjon etter gjeldende avtaler. For tiden er det ikke knyttet slik stilling til hjemmelen.

Kvalifikasjoner
Krav:
Norsk autorisasjon som lege
Søker må ha gjennomført norsk turnustjeneste eller tilsvarende
Søker må kunne beherske norsk godt både skriftlig og muntlig, og kunne kommunisere godt
Søker må kunne engelsk
Søker uten godkjent spesialitet i allmennmedisin må inngå i et utdanningsløp for å oppnå slik spesialitet
Søker må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse 

Personlige egenskaper
Personlig egenskaper som bl.a. god pasienthåndtering, faglighet og samarbeidsevne vektlegges
Fleksibilitet i forhold til overtakelsestidspunkt kan vektlegges

Vi tilbyr
Hyggelige medarbeidere i et trivelig arbeidsmiljø
Spennende og givende arbeidsoppgaver
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Horten kommune
Kontaktpersoner
Navn: Britt Bryne
Tittel: Fastlegekollega
Telefon: 41689172
E-post: brittjorstad@outlook.com
Navn: Torgeir Holme
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 93452747
Navn: Niels Einar Kirkhus
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 902 79 120
Navn: Linda E. Mehammer
Tittel: Konst. leder Legetjenester
Telefon: 990 42 001
E-post: linda.mehammer@horten.kommune.no
Arbeidssted
Trimveien 41
3188 HORTEN