Kort om arbeidsgiver

Ledig vikariat for Ortoped i 100% stilling ved kirurgisk seksjon, Stord sjukehus.

Berekna oppstart 03.05.2021.

Seksjonen er en del av klinikk Somatikk Stord, som igjen er en del av Helse Fonna HF. Kirurgisk seksjon har 4 faste overlegestillinger innen Ortopedi.

Seksjonen har en kirurgisk sengepost på 20 senger, fordelt på ortopediske  og generell/gastro pasienter. Seksjonen har operasjonsavdeling med 4  operasjonsstuer samt en dagkirurgisk overvåkningsenhet. I tilknytning til kirurgisk sengepost drives også en sårpoliklinikk. Det må påreknast ansvar for denne enheten enkelte dagar. 

 

Arbeidsoppgåver

 • Vanlege arbeidsoppgåver for legespesialist inkludert operasjon, poliklinikk, visittarbeid på post og vurdering av tilvisningar.
 • Undervisning og rettleiing av leger i spesialisering, er en viktig oppgave  
 • Du må pårekne å ha internundervining for leger i spesialisering, kollegaer og pasientundervisning som f.eks pasientskule for protesepasienter 
 • Du vil være en del av ei 4-delt vaktordning 

Kvalifikasjonar

 • Dokumentert godkjenning og autorisasjon som spesialist i ortopedisk kirurgi
 • Meget gode muntlige og skiftlige ferdigheter i norsk 
 • Må ha relevant sjukehuserfaring
 • Må ha gode samarbeidseigenskapar, samt arbeide godt i team 
 • Det er nødvendig med erfaring fra endoskopisk kirurgi og protesekirurgi
 • Me ser etter ein spesialist som har eit langsiktig perspektiv med å arbeide på dette sjukhuset, og som vil bidra aktivt til å nå våre mål om god kvalitet i tjenestene 
 • Erfaring fra utvikling av rutinar og prosedyrar samt erfaring frå tverrfagleg samarbeid er ønskjeleg 

 

Personlege eigenskapar

 • Vi ser etter deg, som ynskjer å bidra til at vi sikrer gode tjenester ut til pasientane våre. 
 • Vi ser etter deg, som er god på samhandling 
 • Vi ser etter deg, som har fokus på gode relasjoner med dine kollegarer i heile seksjonen
 • Du må væra pasientorientert
 • Du må væra resultat orientert
 • Du må væra strukturert
 • Du må ha gode kommunikasjons og samarbeidsevner 
 • Du må vere ein god teamarbeidar 

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte oppgåver i eit relativt lite miljø 
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer 
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Vi har nokre personalboligar som vi i perioder kan tilby til å begynne med - oppgi i søknaden dersom det er ynskjeleg. 


 

 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Aud Lisa Kjøl
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: +47 41 24 91 00
Navn: Reidun R. Mjør
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: +47 97077337
Navn: Bodo Gunther
Tittel: Seksjonsoverlege ortopedi
Telefon: 53491000
E-post: tilgjengeleg vekedagar
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk seksjon Stord, Helse Fonna HF
Tysevegen 64
5416 Stord