Kort om arbeidsgiver
Kristiansand kommune har ledig stilling som assisterende kommuneoverlege. Stillingen er i utgangspunktet deltid.

Ønskes hel stilling kan den kombineres med annen stilling i kommunen. 

Vi søker etter en person med relevant fagkompetanse og engasjement, og som ønsker å arbeide med spennende og varierte samfunnsmedisinske oppgaver.

Kommuneoverlegefunksjonen dekker et omfattende felt og er organisatorisk plassert i Helse- og mestringsdirektørens stab; team strategi og plan. Kommuneoverlegen skal delta i det strategiske arbeidet i staben, gi medisinskfaglig rådgivning til direktør og lederteam og er tillagt de lovpålagte plikter der kommunelegen er nevnt i loven. Assisterende kommuneoverlege er en del av et team på 3 årsverk som bistår kommuneoverlegen. Assisterende kommuneoverleger er plassert i samfunnsmedisinsk enhet. Arbeidsoppgaver fordeles mellom kommuneoverlegen og assisterende kommuneoverleger etter kompetanse, kapasitet og interesse.

Helse og mestring er et av syv direktørområder i Kristiansand kommune. Området har om lag 4 300 ansatte, et driftsbudsjett på kr. 2,6 milliarder og består av 6 kommunalsjefområder: forvaltning og koordinering, livsmestring, NAV, helsefremming og inkludering, hjemmetjenester og rehabilitering og omsorgssenter. I tillegg kommer helse- og mestringsdirektørens stab. Helse og mestring har ansvar for å levere helse-, sosial- og omsorgstjenester til befolkningen.

Arbeidsoppgaver
Stillingen medfører arbeidsoppgaver innen det samfunnsmedisinske fagspekteret:
 • Medisinskfaglig rådgivning på systemnivå og individnivå, folkehelsearbeid, miljørettet helsevern, beredskap, samhandling med fastlegene, saksbehandling, deltakelse i plan- og strategiarbeid.
 • Faglig kvalitets- og utviklingsarbeid i kommunen, tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne aktører, samhandling med spesialisthelsetjenesten og med andre kommuner i regionen.
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i samfunnsmedisin eller under utdanning til slik spesialitet
 • Andre spesialiteter kan vurderes, allmennmedisin er spesielt aktuelt om en ønsker å kombinere med stilling ved ALIS kontor
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon 
 • Erfaring fra kommunal helsetjeneste/allmennlegetjeneste er en fordel
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig 
 • Erfaring med kommunal forvaltning er en fordel
 • Må kunne bruke dataverktøy
 • Førerkort klasse - B
Personlige egenskaper
 • Interesse og engasjement for samfunnsmedisin
 • Selvstendighet, løsningsorientert
 • Evne til å tenke helhetlig og ivareta forebyggende og tverrfaglig perspektiv
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Utviklingsorientert og innovativ 
 • Personlig egnethet, spesielt evne til samarbeid, vil bli tillagt stor vekt.
 • Politiattest kreves
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Fast stilling
 • Høyt kompetansenivå
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere
 • Gode velferdsordninger i kommunen
 • Innmelding i Kristiansand kommunale pensjonskasse
 • Tilgang på velferdstiltak gjennom kommunen 
 • Et stort fagmiljø med erfarne leger og medarbeidere
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Rolf Jarnes
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90181306
Navn: Erling Ytrehus
Tittel: Rådgiver
Telefon: 38075424
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Rådhusgata 24,
4611 KRISTIANSAND S
Søk på stillingen