Kort om arbeidsgiver
Gimle legesenter i Kristiansand får en ledig nyetablert fastlegehjemmel, null-liste. 
 • Planlagt oppstart: 1. juli 2021 (eller etter nærmere avtale).
 • Det er 5 etablerte fastlegehjemler ved legesenteret.
 
Om legesenteret
Legesenteret har god beliggenhet like øst for sentrum i Kristiansand og har god tilgjengelighet for publikum. Legekontoret er nyoppført i 2021 og i nye lokaler, er godt utstyrt og har god hjelpepersonellbemanning.
 
Spesialisering i allmennmedisin

Kommunen legger til rette for spesialisering i allmennmedisin. Vi har egen LIS3 - koordinator som bistår i planleggingen av spesialiseringsløpet. Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet.
Vi søker om økonomisk støtte til spesialiseringsløpet årlig. Beløpet det søkes om er 300 000 årlig under spesialiseringen.  
 
Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel i Kristiansand
Fastlegepraksiser i Kristiansand kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter om de har relevans i begrunnelsen for vedtaket.

 
Informasjon om søknad
 • Søkere bes undersøke hvilke økonomiske og organisatoriske internavtaler som er påkrevd for inntreden i legesenteret før søknad sendes.
 • Søkere bes laste opp digitalt vedlegg i søknaden med scannet kopi av attester og vitnemål for utdanninger og stillinger i CV-en.

Arbeidsoppgaver
 • Hjemmelen kan bli tillagt inntil 20 % offentlig allmennlegearbeid.
 • Hjemmelen deltar i offentlig legevaktsarbeid.
Kvalifikasjoner
- Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger

- Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon. Lege med lisens kan ikke søke. 

- Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til å starte på dette

- Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt

- Krav om politiattest
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt
 • Gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å drive privat praksis
Vi tilbyr
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere.
 • Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin - ALIS. 
 • Kristiansand har en moderne veldrevet legevakt med kompetent hjelpepersonell, gode vaktordninger og lav vaktbelastning.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ole Petter Knudsen
Tittel: Lege, Gimle legesenter
Telefon: 481 03 777
Navn: Rolf Jarnes
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90181306
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Spicheren Treningssenter
4630 KRISTIANSAND S
Søk på stillingen