Kort om arbeidsgiver

Det er i avdeling for hematologi, infeksjonsmedisin, geriatri og endokrinologi (HIGE) ledig 1 stilling som overlege - spesialist i et indremedisinsk fag. Erfaren LIS er også velkommen til å søke. Stillingen er tilknyttet seksjon for geriatri. Stillingens varighet er 2 år med mulighet for forlengelse.

Geriatrisk seksjonen består av sengepost med 14 senger, poliklinikk/dagenhet og slagenhet. Det er tilknyttet 5 overlegestillinger og 3 LIS-stillinger til seksjonen. 

Arbeidssted er ved geriatrisk seksjon, UNN Tromsø. 

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i seksjonens ulike aktiviteter, herunder visitt og supervisjon
 • Utredning og behandling av pasienter
 • Poliklinisk virksomhet
 • Bidra faglig gjennom internundervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i utviklingsarbeid og planlegging
 • Regional ressursperson med telefonisk veiledning
 • Deltagelse i seksjonens bakvaktsordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som spesialist i en indremedisinsk spesialitet
 • Det forutsettes at den som tilsettes behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Leger som er nært forestående spesialistgodkjenning kan også søke

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner er avgjørende og vil bli vektlagt
 • Positiv og imøtekommende fremtreden på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Stor arbeidskapasitet, selvstendighet og beslutningsdyktighet vektlegges
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Fleksibel, systematisk og løsningsorientert
 • Gode referanser hva angår relasjonelle ferdigheter
 • Interesse for forbedring og utvikling av fagområdet

Vi tilbyr

 • Stimulerende og godt arbeidsmiljø i seksjon med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og læring
 • Rullerende ansvar for Observasjonspost etter nærmere avtale
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomster
 • God pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært og godt samarbeid internt i seksjonen og avdelingen for øvrig
 • Tiltredelse snarest eller etter nærmere avtale 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Cand med
 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Per Angermo
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90080039
E-post: per.angermo@unn.no
Navn: Gunhild Ag
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90667492
E-post: gunhild.ag@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø