Kort om arbeidsgiver
Lovisenberg Distriktspsykiatriske senter (LDPS) består av åtte kliniske seksjoner. Disse utgjøres av tre voksenpsykiatriske poliklinikker, Poliklinikk helse og arbeid, Seksjon gruppebehandling, Ruspoliklinikken, Seksjon for døgnbehandling og Seksjon for ambulant virksomhet. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 160 000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse. Vi har flere spennende fagutviklingsprosjekter på gang, blant annet etablering av et automatisert, digitalt system for pasientrapportering og feedback (Lovisenbergmodellen) og vi har etablert et eget tilbud om Veiledet Internettbehandling (e-terapi).

Vi har ledig fast stilling for overlege på poliklinikk St. Hanshaugen

Vi søker en engasjert medarbeider som vil være med på å bidra til god pasientbehandling for bydelens befolkning. Vi kan tilby et godt fagmiljø med bl.a. 6 psykologspesialister, 3 overleger, 2 leger i spesialisering, 9 psykologer, 2 psykiatriske sykepleiere, 1 kognitiv terapeut og sosionom. Vi har klinisk ernæringsfysiolog og IPS-konsulent knyttet til poliklinikken. Vi vektlegger trivsel og faglig utvikling, med både interne fagdager og ekstern undervisning. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.

Du må like utfordrende arbeidsoppgaver, høyt tempo og kunne jobbe både selvstendig og i team. Overlegene får selvstendig behandlingsansvar og veiledningsansvar, og kan bli satt til inntaksarbeid i tillegg til andre spesialistoppgaver. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.

Arbeidsoppgaver:
• Utredning av psykisk lidelse og rus
• Behandling av psykisk lidelse og rus
• Faglig bidra til fellesskapet
• Medisinskfaglig behandlingsansvar
• Veiledning
• Oppfølging av tvungent psykisk helsevern

Kvalifikasjoner:
• Autorisasjon som lege og godkjent spesialist i psykiatri
• Gode kommunikasjonsferdigheter
• Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
• Evne til fleksibilitet og selvstendighet
• Personlig egnethet og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:
• Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
• Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Grete Johanne Holstad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 992 56 826
Navn: Martin Åm
Tittel: Overlege
Telefon: 997 26 573
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0440 OSLO
Søk på stillingen