Kort om arbeidsgiver
Covid-19-pandemien preger arbeidet i bydelen, det er krevende men spennende. Vi trenger å styrke bydelsoverlegefunksjonen framover. 

Assisterende bydelsoverlege vil være organisert under bydelsoverlegen, i stab til assisterende direktør. I staben ligger også stillingen for folkehelserådgiver, konsulent innen miljørettet helsevern og konsulent innen analyse.

Stillingen er et  engasjement i 12 mnd. i 100% stilling, med mulighet for forlengelse. Vi ønsker snarlig tiltredelse.
Om du ikke er spesialist i samfunnsmedisin, vil bydelen legge til rette for spesialisering.
Lønn etter avtale

Arbeidsoppgaver
 • Stedfortreder for bydelsoverlegen
 • Tett samarbeid med smitteoppsporingsteamet
 • Covid-19: Medisinskfaglig rådgivning innenfor vaksinasjon, samt smittesporing og smittevern både for smitteoppsporingsteamet,  bydelens tjenesteledere,  og overfor bydelen for øvrig. Deltakelse i ulike samarbeidsfora i Oslo kommune.
 • Øvrig medisinskfaglig rådgivning innad i bydelen, og ut mot andre virksomheter i bydelen, og være med i strategiske beslutningsprosesser. Eksempelvis øvrig smittevern, beredskap, miljørettet helsevern, psykisk helse, fastlegeordningen, avtalefysioterapeutene og folkehelse.
 • Utvikling av fastlegeordningen: Vi har kommet langt i arbeid med en plan for legetjenesten men det er dessverre lagt på is i forbindelse med pandemien. Bydelen har behov for flere fastleger, og en del av planen er å opprette et nytt legekontor/lokalmedisinsk senter. Når pandemien forhåpentligvis roer seg, vil det kunne bli et sentralt arbeidsområde.  
 • Deltakelse i samfunnsmedisinsk beredskapsvakt i Oslo kommune
 • Arbeidsområdene avgjøres i samarbeid med bydelsoverlegen ut ifra kvalifikasjoner og interesseområder.
Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege
 • Spesialitet eller under spesialisering i samfunnsmedisin og/eller allmennmedisin
 • Godt kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge etter gjennomført LIS 1
 • Meget gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • God fremstillingsevne
Personlige egenskaper
 • Initiativrik
 • Interesse og engasjement for samfunnsmedisin og folkehelse
 • Interesse for offentlig forvaltning
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og interesse for samhandling med samarbeidspartner
Vi tilbyr
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et hyggelig fagmiljø og tverrfaglig miljø
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Stovner
Kontaktperson
Navn: Trude Bakke
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 920 42 063
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Bydelsadministrasjonen Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 OSLO