Kort om arbeidsgiver

Leger i spesialisering - Nevrologi
Nevrologisk avdeling, Klinikk for medisin og rehabilitering Namsos

Nevrologisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag HF ved Sykehuset Namsos har ledige 2 faste stilinger for leger som planlegger å gjennomføre et spesialistløp i nevrologi. Tiltredelse etter avtale.

Avdelingen er gjennomgående organisert med virksomhet på begge sykehus, og har ansvar for å yte spesialisert helsetjeneste til 140.000 innbyggere fra sykehusene Levanger og Namsos.  
På sykehuset Namsos er det en generell nevrologiske sengepost med 5 senger. Her behandles nevrologiske pasienter med behov for akuttinnleggelse, samt elektive pasienter med behov for nevrologisk utredning/behandling. 
Ved begge sykehus drives en nevrologisk poliklinikk som dekker hele spekteret av nevrologiske sykdommer. Poliklinikkene har fullt utstyrte nevrofysiologiske laboratorier med elektronisk kommunikasjon mellom sykehusene. Ved begge poliklinikkene er det sykepleiere med spesialutdanning i nevrologi og nødvendig støttepersonell. 
Avdelingen har tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut og logoped. Vi har klinisk psykolog som skal utdanne seg til nevropsykolog og spesialist i nevrofysiologi i avdelingen
Det er per i dag 7,5 stilling for nevrolog og 5 stilinger for leger i spesialisering ved sykehuset Namsos. Ved sykehuset Levanger er det 2 stillinger for nevrolog og 1 stilling for lege i spesialisering.
LIS-legene er stedlig ansatt på Sykehuset Namsos.
Legene i spesialisering deltar i ordinær vakt med nevrolog som bakvakt. Per dags dato går LIS i 24 timers vakt med hvilende hjemmevakt etter klokken 18:00 på hverdag.
Vi er en del av NTNU LINK som er en desentralisert del av legeutdanningen ved NTNU. 
Avdelingen har høyt fokus på kvalitet og standardiserte pasientforløp. Det legges vekt på kunnskapsbasert praksis, og avdelingen driver med forskning og studievirksomhet.

For mer informasjon om vår spesialistutdanning gå inn på;
https://hnt.no/helsefaglig/utdanning/leger-i-spesialisering-lis/vare-spesialistutdanninger/spesialisering-i-nevrologi/spesialisering-i-nevrologi-ved-sykehuset-namsos#avdeling-for-nevrologi

Ytterligere informasjon om sykehuset www.hnt.no og regionen www.namsos.kommune.no; www.visitnamdalen.com; www.trondelag.com

       

Arbeidsoppgaver

Vurdering og behandling av pasienter inneliggende på nevrologiske senger og i poliklinikk under tett veiledning av overlege. Lege i spesialisering går også tilsyn på andre avdelinger.
Lege på sengepost kan bli involvert i studentveiledning NTNU LINK.
Legenes utdanningsplan har høy prioritet, og LIS skal foruten å være på sengepost og poliklinikk ha tjeneste på slagenhet, og delta i trombolyse.
Det legges til rette for kvalitetsarbeid og forskningsmuligheter. Det er stor grad av fleksibilitet i organiseringen med tanke på behov for legeressurs og utdanningsbehov. 
Ambulering:
Enkelte overleger i Nevrologisk avdeling, Sykehuset Namsos deltar per i dag i en ordning med ambulerende tjeneste opp mot nevrologisk poliklinikk sykehuset Levanger.  Det kan være aktuelt at det inngås en individuell avtale også med LIS leger på avdelingen som ønsker å delta i en slik ordning sammen med overlege/ nevrolog slik at nødvendig veiledning kan gis. Avtale om ambulering vil da bli inngått iht gjeldende tariffbestemmelser. Ambuleringen vil ikke bli iverksatt før LIS lege har fått etablert seg på Sykehuset Namsos.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført Lege i spesialisering del 1
 • Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Personlige egenskaper

 • I tillegg til kompetanse og relevant erfaring vektlegges
 • Gode samarbeidsevner.
 • Løsningsfokusert.
 • Faglig engasjert.
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet    

Vi tilbyr

 • Et spennende fagfelt med engasjerte medarbeidere i en avdeling med et godt og sosialt arbeidsmiljø.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Norunn Hanssen Hestvik
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 47035766 / 74215591
E-post: NorunnHanssen.Hestvik@helse-nordtrondelag.no
Navn: Stephan Schüler
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 94179676
E-post: Stephan.Schuler@helse-nordtrondelag.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologisk, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Namsos
Havikveien 8
7800 Namsos
Søk på stillingen