Skien kommune lyser ut 2 nyopprettede 100 % ALIS stillinger, bestående av 50 % legevakt/50 % stilling på fastlegekontor.

De to ALIS stillingene vil dele en fastlegeliste på ca 700-800 pasienter ved Holbergsgate legesenter. 50 % av stillingen er knyttet
opp til fastlegekontoret og 50 % er vakter på Skien Interkommunale legevakt.
Holbergsgate legesenter er et veldrevent fastlegekontor der det jobber 5 leger i selvstendig næringsdrift.
Legesenteret ligger i sentrum og holder til i moderne lokaler. De benytter infodoc journalsystem.

Skien interkommunale legevakt er legevakt for kommunene Siljan, Drangedal, Nome og Skien, med et nedslagsfelt på ca 67.000
innbyggere. 01.03.21 flytter legevakta inn i helt nye log moderne lokaler i tilslutning til Skien Helsehus. Legevakta er bemannet med
2 leger på kveld og 1 lege på natt. Legene går i en vaktordning med kveld og natt på hverdager, og dag/kved/natt i helgene.

Skien kommune tilrettelegger for et strukturert utdanningsløp i allmennmedisin, slik at hele spesialiteten kan fullføres i kommunen
løpet av 5 år. Begge ALIS tildeles individuell veileder ved Holbergsgate legesenter.

Søker må ha fullført LIS1-tjeneste.

Søker må ha norsk autorisasjon. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring, samarbeidsevne, personlig egnethet og gode kommunikative ferdigheter.

Det er ønskelig med snarlig oppstart.

Søknaden sendes elektronisk. Se Skien kommunes hjemmeside, ledige stillinger, for søknadsprosedyre

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.
Vitnemål og attester skal IKKE legges ved denne søknaden, men medbringes ved eventuelt intervju.
HPR nr.: Helsepersonell må oppgi HPR nr. i CV'en under fanen "Autorisasjoner"
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktpersoner
Navn: Trude Belsesh Sanden
Tittel: Klinisk kommuneoverlege
Telefon: 95034829
E-post: trude.belseth.sanden@skien.kommune.no
Navn: Hilde Marianne Kristoffersen
Tittel: Fagsjef spesialiserte tjenester
Telefon: 91806549
E-post: HildeMarianne.Kristoffersen@Skien.kommune.no
Arbeidssted
Skien interkommunale legevakt/Holbergsgate legesenter
Holbergs gate 6
3722 SKIEN
Søk på stillingen