Kort om arbeidsgiver

Ved radiologisk seksjon Bærum sykehus har vi fokus på god faglig kvalitet,
pasientsikkerhet og trivelig kollegialt miljø!
Bærum sykehus er et stort lokalsykehus med ansvar for over 185 000
innbyggere i Asker og Bærum. Sykehuset har både indremedisinsk og
kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling og avdeling for gynekologi og
fødselshjelp, samt barnepoliklinikk. Sykehuset har også en egen
forskningsavdeling. Radiologisk seksjon har et tett og godt samarbeid
med de kliniske avdelingene.  

Seksjonen har en oppdatert maskinpark, med bl.a en 3T MR-maskin og to nyere CT-maskiner, i
tillegg til ytterligere én MR-maskin, fire konvensjonelle røntgenlaber, tre
moderne ultralydapparater og to gjennomlysningslaber. Vi bruker Carestream
RIS/PACS og e-talegjenkjenning.

Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken er en tverrgående avdeling, bestående av radiologisk seksjon ved sykehusene i Bærum, Drammen, Ringerike og Kongsberg, i tillegg til brystdiagnostisk senter
og Nukleærmedisinsk seksjon, som er lokalisert i Drammen.

Radiologisk seksjon Bærum oppfyller de fleste gruppe 3a-kravene i spesialiteten radiologi (minimum
3,5 års tjeneste). Gruppe 3b-tjeneste tilbys enten ved Drammen
sykehus, Ahus eller i OUS og avtales ved tilsetting. Ved gruppe 3b-tjeneste utenfor Vestre Viken helseforetak må kortvarig rotasjon til radiologisk seksjon Drammen sykehus/BDS påregnes for å oppfylle krav i pediatrisk radiologi og mammaradiologi.

Vi har ledig én fast stilling samt ett vikariat. Ved intern rekruttering vil det bli vikariater ledig. Oppstart snarest.

Vi har fokus på trivsel og godt kollegialt samarbeid, faglig utveksling og utvikling. Vi ønsker flere
engasjerte og flinke LIS inn i teamet!  

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i 9-delt tilstedevaktordning
 • Deltakelse i daglig drift innen alle modaliteter
 • Undervisning for seksjonens og avdelingens leger

Kvalifikasjoner

 • Tidligere erfaring i radiologi
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Godkjent turnustjeneste/LIS1-tjeneste 
 • God formidlingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig. Søkere med utenlandsk bakgrunn må minimum ha bestått "Bergenstesten" eller tilsvarende

Personlige egenskaper

 • Engasjement og ønske om faglig utvikling
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å bidra positivt i et arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Variert diagnostisk arbeid og rikelig spennende patologi
 • Opplæring innen alle modaliteter
 • Gode faglige diskusjoner og trivelig kollegium 
 • Lønn og ansettelse i henhold til enhver tids gjeldende overenskomst.  
 • Tilbud om medlemskap i Velferdsforening med ferieboliger og rabatterte billetter på diverse kulturtilbud.          
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Bente Lund Neple
Tittel: Medisinsk ansvarlig overlege
Telefon: 90980038
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for bildediagnostikk, seksjon Bærum sykehus
Sogneprest Munthe-Kaas vei 100
1346 Gjettum