Kort om arbeidsgiver

Det er ledig 1 års utdanningsstilling ved palliativ enhet.  Tiltredelse snarest. Kan forlenges til 2 år for å dekke kompetanseområde i palliativ medisin.
Palliativ enhet ved Sykehuset Telemark er en del av avdeling for kreft og
blodsykdommer. Palliativ enhet består av en sengeenhet med 3 senger og
eksternt ambulant team. 2 overleger og 1 LIS er tilknyttet enheten. Enheten er
kompetansebase for palliativ medisin i Telemark. Det er et tett samarbeid mellom det onkologiske, hematologiske og palliative fagmiljøet.
Stillingen ønskes besatt av lege med spesiell interesse for palliasjon. Enheten
er godkjent utdanningssted i kompetanseområdet palliativ medisin. Stillingen er
egnet som del av spesialisering i onkologi og allmennmedisin.

 

Arbeidsoppgaver

 • Det daglige ansvaret for palliative pasienter ved  sengepost for kreft, palliasjon og blodsykdommer 
 • Dagstilling med dagvakt på sengepost for kreft, palliasjon og blodsykdommer hver 12. helg  

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Fullført turnustjeneste som er godkjent i Norge
 • Må beherske norsk språk muntlig og skriftlig  

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Beslutningsdyktig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Like varierte utfordringer

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Pensjonsordning i KLP

 • Stillingskategori
  Lege i spesialisering
  Arbeidsgiver
  Sykehuset Telemark HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Anne Augestad Larsen
  Tittel: Avdelingsleder
  Telefon: 901 96 631
  Navn: Ørnulf Paulsen
  Tittel: Overlege
  Telefon: 414 12 535
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Avd. for kreft og blodsykdommer, Sykehuset Telemark HF
  Ulefossveien 55
  3710 Skien