Kort om arbeidsgiver

Seksjon for ortopedi har ledig et 6 mnd. vikariat som LIS3. Tiltredelse etter avtale.
Seksjonen har 8 overlegestillinger og 9 LIS-stillinger. I Porsgrunn utfører seksjonen ca 800 dagkirurgiske inngrep og ca 7000 polikliniske konsultasjoner pr. år.
Kirurgi på inneliggende pasienter gjøres i Skien. Det utføres ca 1400 ortopediske inngrep i Skien pr. år med en høy andel av øyeblikkelig hjelp. Ortopedisk sengepost har
23 senger.
Arbeidssted er for tiden sykehuset i Skien/Porsgrunn, men rotasjon kan medføre arbeid ved andre lokasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Vakthavende LIS går for tiden 9-delt tilstedevakt, delt døgn.
 • Seksjonen har bred ortopedisk drift.
 • Sengepost og inneliggende ortopedi i Skien.
 • Dagkirurgi og poliklinikk i Porsgrunn.

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste eller tilsvarende som er godkjent i Norge.
 • Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurdering.
 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Vennligst oppgi 2 referanser, hvorav en skal være siste arbeidsgiver.

Personlige egenskaper

 • Du bør være engasjert og ha god evne til kommunikasjon både med pasienter og pårørende, kolleger og samarbeidspartnere internt på sykehuset og eksternt.

Vi tilbyr

 • Dyktige kolleger og godt arbeidsmiljø.
 • Oppfølging, veiledning og obligatoriske kurs.
 • Vaktordning etter gjeldende tjenesteplan.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Hilde Apold
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95877179
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon ortopedi, Sykehuset Telemark HF
er for tiden
3710 Skien