Kort om arbeidsgiver

Ønsker du å jobbe på den medisinske avdelinga i Norge med den beste utsikta, dei beste kollegaene og drøssevis av fritidsmuligheiter, i Norges vakreste fylke?

Ved medisinsk avdeling i Molde har vi ledig vikariat for Lege i spesialisering med utdanningsløp innan indremedisin. Medisinsk avdeling er ei veldifferensiert avdeling som er godkjent for utdanning i generell indremedisin, kardiologi, lungemedisin, fordøyelsessjukdom, hematologi og endokrinologi.


Vi er ei veldig hyggeleg og inkluderande medisinsk avdeling med kanskje Norges beste utsikt. Sjukehuset er av perfekt størrelse. Lite nok til at alle kjenner alle og kvardagslogistikken er god, men stort nok til at man ikkje får meir ansvar enn man kan bere. Avdelinga satsar på fagleg kvalitet, utdanning, aukande forskingsaktivitet, utvikling og godt arbeidsmiljø. Vi har blant anna internundervisning med høg kvalitet, eit av landets kanskje beste medisinske akutt team ledet av LIS2/3 i vakt, tidleg og god opplæring i bruk av håndholdt ultralyd, penicillinallergipoliklinikk som har fått nasjonal oppmerksomheit, antibiotikateam som stadig utviklar og forbedrer arbeidet vårt, eit tett og godt samarbeid med andre seksjonar på huset, fredags-sjokoladepriser, god humor, spreke kollegaer, og eit nytt sjukehus Nordmøre og Romsdal(SNR) i utvikling og snart byggefase å sjå fram til.

3-delt vaktordning med LIS1 og LIS2/3 tilsstade heile døgnet. Overlege i bakvakt som er heime på natt. 11-delt vaktordning for LIS2-3. Det er sett av tid i plan til rettleiing og fordjuping.

Arbeidsoppgåver

 • Gjeldande vaktordning. Her får du mykje ansvar, men i trygge rammer. Du vil få rask opplæring i bruk av håndholdt ultralyd og i akuttprosedyrar.
 • Arbeid som LIS ved sengepost og poliklinikk.
 • Du vil få moglegheit til å rettleie og supervisere LIS1.
 • Ut ifra eigne interessefelt tilrettelegg vi så godt som mulig for personleg fagleg utvikling, og det er store moglegheiter for å drive innovativt medisinsk arbeid hos oss. 

Kvalifikasjonar

 • Mestre norsk språk, skriftlig og muntleg tilfredsstillande
 • Erfaring fra relevant stilling blir vektlagt
 • Utdanningsretning innan indremedisin er ein fordel

Personlege eigenskapar

 • Positiv
 • God til å samarbeide
 • Evne til å kommunisere og jobbe tverrfaglig
 • Du må vere glad i høgt tempo og varierte oppgaver
 • Ein god kollega
 • Personlige eigenskaper blir vektlagt

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Lønn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Ida Camilla Monn Birkhaug
Tittel: Konst. Seksjonsleder
E-post: Ida.Camilla.Monn.Birkhaug@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinske legar Molde, Helse Møre og Romsdal HF
Molde sjukehus
6412 MOLDE