Kort om arbeidsgiver

Kreft er et satsingsområde ved Sykehuset Telemark. Avdeling for kreft og blodsykdommer skal bygges ut til et fullverdig kreftsenter og vi
åpner om få år egen stråleenhet. Avdelingen har en palliativ enhet med egne
senger og et palliativt ambulant team.
Forskning er en del av satsingen hvor klinisk pasientnær forskning er et fokusområde. Avdelingen har et godt forskningssamarbeid med andre forskere regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og er et samarbeidende senter
med European Palliative Care Research Centre.

Avdelingen har fått tildelt regionale midler til et forskningsprosjekt i
behandling av kreftrelatert smerte. Stipendiatstillingen er knyttet til forskningsprosjektet ParaStop. Dette er en internasjonal multisenterstudie som undersøker om
paracetamol har effekt hos pasienter som samtidig bruker sterke opioider. I
tillegg til kliniske utfallsmål skal det gjøres farmakokinetiske analyser.
Studien er godkjent av Regional etisk komite. Prosjektet vil kunne gi oss ny viktig evidensbasert kunnskap om optimalisert smertebehandling av pasienter med kreft.

Arbeidsoppgaver

 • Stipendiaten skal inkludere pasienter i kliniske studier, gjennomføre datainnsamling, analysere og publisere forskningsdata  
 • Stillingen er knyttet til ParaStop-prosjektet  
 • Den som ansettes skal tas opp på PhD-programmet på Universitetet i Oslo, og ansettelsen skal lede frem til PhD-grad 
 • Doktorgradsløpet er normert til tre år
 • Det forventes at stipendiaten deltar aktivt i utforming av endelig prosjektbeskrivelse som danner grunnlaget for opptak til PhD-programmet

Kvalifikasjoner


 • Ved ansettelse legges det svært stor vekt på personlig egnethet og personlige egenskaper                  
 • Det er en fordel dersom søkeren har erfaring med forskning og/eller klinisk erfaring med palliative pasienter  
 • Relevant spesialitet er en fordel, men også leger uten spesialitet (inkludert nyutdannede) vil bli vurdert for stillingen 

Vi vil at søknaden skal inneholde:  
 • Motivasjon for stillingen 
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)  Eventuelt publikasjonsliste 

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrig, selvstendig og motivert
 • Interesse og entusiasme for forskning
 • Effektiv, løsningsorientert, fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til analytisk og strukturert arbeid og  gjennomføring av prosjekter

Vi tilbyr

 • Lønn etter Helse Sør-Østs sats for avlønning av stipendiatstillinger
 • Høyt faglig nivå i avdelingen
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Hyggelig og sosialt arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling

Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Augestad Larsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90196631
Navn: Ørnulf Paulsen
Tittel: overlege/førsteamanuensis
Telefon: 41412535
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avd. for kreft og blodsykdommer, Sykehuset Telemark HF
Ulefossvegen 55
3710 Skien
Søk på stillingen