Kort om arbeidsgiver

Vi lyser ut en 100 % legestilling ved palliativ enhet. Stillingen er et vikariat med mulighet for forlengelse. Stillingen kan inngå som sykehusår for allmennlegespesialiteten, og er svært nyttig innen spesialiteter som anestesi, onkologi, indremedisin og kirurgi.

Vi er organisert som en seksjon i kirurgisk avdeling. Som legekollega hos oss blir du en del av teamet som nå består av to overlegestillinger (den ene delt mellom to leger) og fire spesialsykepleierstillinger. Sykehusprest, fysioterapeut og sosionom er tilknyttet teamet. Fremtidig plan er å etablere palliative senger.

Seksjonens aktiviteter er per i dag hovedsakelig poliklinisk og tilsyn på sykehuset med stort fokus på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet. Vi utfører også ambulante tilsyn og samarbeider med kreftkoordinator, fastleger, hjemmetjenesten og sykehjem/lindrende enheter i kommunen. Vi driver undervisning og deltar i forskning. 

Drammen sykehus er det største av fire somatiske sykehus i Vestre Viken. Sykehuset er lokalsykehus for rundt 168 000 personer og har områdefunksjoner innenfor nevrologi, nefrologi (nyresykdom), barn (både nyfødtintensiv og større barn), habilitering, øre-nese-hals, øye, hematologi, patologi, klinisk brystutredning og brystkirurgi samt karkirurgi for omlag 491 500 innbyggere. Drammen sykehus driver klinisk forskning innen flere fagområder.  

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i poliklinikk, ambulante tilsyn og på sengeområde 
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling 
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling 
 • Veiledning og undervisning

Stillingen er dagarbeid uten vakt.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Leger med fortrinnsvis 3 års klinisk erfaring utover turnus/LIS1
 • Gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper 
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt  

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet 
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges 
 • God faglig vurderingsevne, målrettet og strukturert 
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø  
 • Fleksibel, effektiv og løsningsorientert 
 • Kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer. Evner å tilpasse og formidle kompleks informasjon til mottakeren
 • Behandler pasienter og pårørende profesjonelt, respektfullt og empatisk, møter mennesker i krise på en god måte   

Vi tilbyr

 • Et givende arbeid med anledning til å utvikle seg personlig og faglig 
 • Trivelig arbeidsmiljø og en variert hverdag 
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst

Oppstart etter avtale 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Kristin Moksnes Husby
Tittel: Overlege
Telefon: 99226674
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Palliativ seksjon DS, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen
Søk på stillingen