Kort om arbeidsgiver
Ønsker du et spesialiseringsforløp i psykiatri? Det har vi! Allmennpsykiatrisk poliklinikk har ledig ett-årig midlertidig 100 % stilling for lege i spesialisering.

Poliklinikken har 13 ansatte, fordelt på overlege, lege i spesialisering, 2 psykologer i spesialisering, 2 psykologspesialister, 3 psykiatriske sykepleiere, gruppeterapeut og 3 merkantilt personale. Vi tar imot pasienter innen både psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til utredning og behandling. Behandlingstilbudet er hovedsakelig individuelt, men det tilbys også noe gruppebehandling.

Spesialiseringsforløp innen psykiatri
Modum Bad har godkjenning for hele spesialiseringsforløpet i psykiatri. Våre lis-leger kan få alle læringsmål oppfylt gjennom tjeneste i vår allmennpsykiatriske poliklinikk, våre døgnavdelinger og ved rotasjon til vårt samarbeidsforetak Vestre Viken. Vi har ukentlig undervisning for leger i spesialisering som foregår i samarbeid med Vestre Viken. Vi legger til rette for fordypningstid og deltakelse på interne og eksterne kurs. Vaktordningen er 7-delt hjemmevakt.

Stillingen kan også passe for allmennleger som trenger praksis i forbindelse med sitt spesialiseringsløp.

Vi tilbyr:
  • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende fagfelt
  • Et godt forløp med tanke på spesialisering i psykiatri
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalbolig og barnehageplass ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Søker må beherske norsk eller annet nordisk språk muntlig og skriftlig.
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Tiltredelse:
Tiltredelse 1. mai 2021, eller etter avtale

Vi ber om at du søker elektronisk. 
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktpersoner
Navn: Tina Gravdal
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 977 66 823
E-post: tina.gravdal@modum-bad.no
Navn: Kristian Kristiansen
Tittel: Overlege
Telefon: 971 02 405
E-post: kristian.kristiansen@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND