Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter en engasjert og trygg samfunnsmedisiner som ønsker å bruke sin spesialistkompetanse til arbeid innenfor et bredt spekter av spennende oppgaver som kommuneoverlege i Gran kommune.

Gran kommune har i dag en 100 % stilling fordelt på 60 % kommuneoverlege og 40 % sykehjemslege.

Vi er åpen for å drøfte ulike kombinasjoner med funksjoner som sykehjemslege, helsestasjon eller kombinasjon med egen virksomhet.

Som kommuneoverlege vil du gjennom strategisk folkehelsearbeid og sammen med dyktige kollegaer jobbe for en samfunnsutvikling som tar vare på og fremmer innbyggernes helse. Du vil sikre at samfunnsmedisinsk kompetanse anvendes og integreres i det kommunale planarbeidet og det tverrsektorielle folkehelsearbeidet. Kommuneoverlegen skal ha tett dialog med kommuneadministrasjon, politikere og kommunens befolkning, samt bidra inn i samarbeidet med kommuneoverlegene i Gjøvikregionen i Miljørettet helsevern IKS.

Som kommuneoverlege har du bl.a. følgende arbeidsoppgaver:
- Medisinskfaglig rådgivning for den kommunale organisasjonen
- Smittevern, helseberedskap og miljørettet helsevern
- Oppfølging av folkehelsearbeidet i kommunen
- Oppfølging av fastleger og fastlegeordningen
- Bidra aktivt i kommunens utviklings- og planarbeid
- Skolelegefunksjon i 20% av stillingen
- Andre samfunnsmedisinske oppgaver, herunder veiledning og undervisning
- Samhandle med myndigheter, spesialisthelsetjenesten og andre kommuner i regionen.

Stillingen knyttes til kommunens kriseledelse ved aktuelle hendelser.
Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver.

Gran kommune stiller følgende krav til kompetanse
- Du må være offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon og ha relevant erfaring.
- Du må ha påbegynt eller fullført spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Hvis du ikke har dette, kan kommunen legge til rette for at du kan starte på en slik utdanning, i tråd med nye krav til spesialisering.
- Du må også ha førerkort klasse B samt god fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi verdsetter følgende personlige egenskaper:
- interesse og engasjement for samfunnsmedisin
- gode kommunikasjonsevner
- analytisk og evne til å tenke helhetlig
- handlekraftig
- gode samarbeidsegenskaper
- utviklingsorientert og innovativ

Hos oss får du
- spennende utviklingsoppgaver i et godt og tverrfaglig miljø
- godt arbeidsmiljø og gode kolleger
- gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
- lønn etter kvalifikasjoner/avtale
- tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin

I denne stillingen har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Med pensjonsrett i KLP får du medlemspris og gunstige betingelser på en rekke bank, forsikring og spareprodukter.

Informasjon til deg som søker
Vi oppfordre deg til å søke elektronisk via Gran kommunes hjemmeside.

Vi kaller inn aktuelle søkere til intervju.

Vi i Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Gran kommune
Kontaktperson
Navn: Leif Arne Vesteraas
Tittel: Kommunalsjef Kultur og samfunn
Telefon: 97728239
E-post: leif.arne.vesteraas@gran.kommune.no
Arbeidssted
Rådhusvegen 39
2770 JAREN
Søk på stillingen