Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig en 100 % fast stilling som lege i kommunehelsetjenesten.

Legens oppgaver blant annet å vurdere behov, planlegge, prioritere, utføre og evaluere offentlige legeoppgaver. Våre leger har oppgaver på sykehjem, helsestasjon, fastlegekontor og daglegevakt etter behov og erfaring.

Gjennom tiltak rettet mot individ og grupper, ved stasjonær og oppsøkende virksomhet, skal kommunelege drive forebyggende så vel som behandlende arbeid, helseopplysning, veiledning og rådgivning, og i tillegg delta i tverrfaglig samarbeid.

Arbeidsoppgaver
Kommunelegene har blant annet følgende arbeidsoppgaver:
 • Sykehjem:
  - ivareta legeoppgaver på sykehjem, bl.a. behandling/utredning/oppfølging av pasienter ut ifra gjeldende rutiner for kommunen
 • Helsestasjon:
  - helsestasjon for sped- og småbarn
  - skolehelsetjeneste og skolestartundersøkelse
  - helsestasjon for ungdom
 • Daglegevakt
 • Fastlegekontor
 • Veilede leger i spesialisering
 • Eventuelt være stedfortreder for kommuneoverlege etter avtale
Kvalifikasjoner
 • norsk autorisasjon
 • spesialist i allmenn medisin, eller påbegynt spesialisering.
 • beherske norsk flytende muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Vi søker etter en kommunelege med god evne til å planlegge og gjennomføre pasientforløp i henhold til gjeldende faglige normer og krav. Du er fleksibel og god til å samarbeide. Det er viktig at du tar medansvar for å løse arbeidsoppgaver som del av et fagteam.
 • Du er en engasjert lege, som bidrar aktivt til kompetanseheving i tverrfaglig samarbeid, og du involverer deg i kommunens samfunnsoppdrag.
Vi tilbyr
 • et inkluderende arbeidsmiljø med et aktivt kollegium
 • tilretteleggelse for spesialisering i allmennmedisin
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nordre Follo kommune
Kontaktpersoner
Navn: Phu Le
Tittel: fagleder for legetjenester
Telefon: +47 40 02 17 39
Navn: Mona Christine Wiger
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: +47 92 60 53 57
Arbeidssted
Rehabilitering og legetjenester
1400 SKI
Søk på stillingen